Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba, pasakyta per Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 76-osios sesijos bendrųjų diskusijų kontekste Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus sušauktą renginį darnaus vystymosi tikslų klausimu

2021-09-20

Pone Generalini Sekretoriau,

Ponios ir ponai,

šiandien vertinant pažangą, pasiektą įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030 m., derėtų aiškiai pasakyti: padarėme daug – bet nepakankamai.

Viena didelė kliūtis buvo COVID-19 pandemija. Prasidėjusi kaip visuomenės sveikatos krizė, ji išryškino baisias gilėjančios sisteminės nelygybės pasekmes.

Nepaisant to, dėl šios krizės atsirado erdvės drąsiems sprendimams, susijusiems su socialine ir ekonomine gerove. Mes vis tiek galime paspartinti pasaulio vystymąsi nauja, ryžtingesne trajektorija.

Pagaliau mums buvo parodyta tikroji solidarumo vertė. Be pasaulinio bendradarbiavimo nebūtų vakcinų. O dabar jomis dalindamiesi galime visame pasaulyje sustabdyti viruso plitimą.

Mums šio solidarumo prireiks, siekiant įveikti dar vieną didelį, skubiai spręstiną – klimato kaitos – klausimą. Neseniai paskelbtos perspėjančios ataskaitos ragina mus nedelsiant imtis veiksmų, kol dar ne vėlu.

Daugiau kaip pusė pasaulio BVP priklauso nuo gamtos. Daugelio žmonių gyvenimas priklauso nuo gamtos. Todėl iš naujo atkurdami savo šalių ekonomiką privalome investuoti į poveikio klimatui neutralumą, biologinės įvairovės apsaugą ir jos atkūrimą. 

Jau pastebėjome, kaip COVID-19 pandemija paskatino naują Lietuvos biotechnologijų pramonės dinamiką. Pažangios žaliosios technologijos taip pat gali labai padidinti produktyvumą – ir būti naudingos aplinkai.

Neseniai Lietuva patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo darbotvarkę. Mes siekiame 70 proc. sumažinti išmetamąsias šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir iki 2050 m. tapti neutralaus poveikio klimatui šalimi. Iššūkis – rasti visus prie to prisidėti skatinančias priemones, pavyzdžiui, tikslias fiskalines paskatas arba išmaniąsias depozito sistemas.

Džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, kad šių metų birželio mėnesį Vilniuje buvo pasirašyta „Žalios Lietuvos“ deklaracija. Kartu su Europos Sąjungos Komisija, vietos bendruomenėmis, verslo ir pramonės įmonėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis susitarėme dirbti kartu perkeičiant mūsų ekonomiką – ir mūsų gyvenimus.

Kviečiu visus ryžtingai pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos solidarizuojantis ir bendradarbiaujant. Dėkoju!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.09.24 12:09

Atgal