Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos kalba „Globalios Lietuvos“ apdovanojimų renginyje

2021-12-29

Gerbiamieji,

sveikinu Jus susirinkusius ypatingame renginyje. Turime galimybę praėjusius metus apibendrinti per Globalios Lietuvos prizmę.

Šįvakar pagerbsime ir apdovanosime drąsius bei veiklius žmones, kurie garsina Lietuvos vardą užsienyje, palaiko inovatyvių idėjų apykaitą, skatina mokslo pažangą ir neša žinią pasauliui apie Lietuvoje gimusio verslo jėgą. Džiaugiuosi, kad nebus pamiršta ir ilgametė lietuvių diasporos veikla, pastangos išlaikyti lietuvybę ir skleisti lietuvių kalbą svečiose šalyse.

Atskiro paminėjimo nusipelno šiemet atsiradusi nauja – „Lietuvos draugų valstybės pažangai“ – apdovanojimų kategorija. Tikiuosi, kad ji atkreips visų mūsų dėmesį į tuos žmones, kurie savo darbais turtina mūsų šalį, nors nėra iš jos kilę. Šių asmenų pagerbimas tik dar kartą primena, kad įvairias krizes patiriančiame pasaulyje kiekvieno indėlis – ir ypatingas, ir nepaprastai vertingas.

Pasinaudodamas proga, noriu padėkoti „Globalios Lietuvos lyderių“ tinklo kūrėjams už jų pastangas burti viso pasaulio lietuvius ir kitus Lietuvai neabejingus žmones. Bendromis jėgomis stiprindami mūsų šalies tarptautiškumą, plėsdami jos įtaką pasaulinėje ekonomikoje, moksle, kultūroje, mes dedame tvirtą pagrindą ilgalaikiam jos klestėjimui ir gyventojų gerovei. Itin svarbu ir toliau kurti patrauklų gyvenimą čia, Lietuvoje, drąsiau pasitelkti grįžtančių lietuvių emigrantų patirtį.

Šiandien būtina prisiminti, kad naujos idėjos ir drąsūs sumanymai lengviausiai kelią skinasi laisvoje ir atviroje aplinkoje. Todėl turime ypač branginti ir tausoti tai, ką pasiekėme per Nepriklausomybės laikotarpį.

„Globalios Lietuvos“ apdovanojimų laureatai bei nominantai atspindi didžiulį kūrybinį potencialą, kuris slypi kiekvienoje brandžioje demokratinėje visuomenėje. Jie mums rodo kelią, kuriuo kiekvienas turėtume eiti. Visi kartu galime dar daugiau padaryti, kad Lietuva būtų stipresnė, veržlesnė ir geriau girdima pasaulyje.

Todėl linkiu, kad viso pasaulio lietuvių ir Lietuvai neabejingų žmonių bendradarbiavimas būtų nuoširdus, atkaklus ir, svarbiausia, efektyvus. Tegul Globali Lietuva ir toliau auga bei stiprėja, kaip ir mus siejantys ryšiai!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2022.01.13 14:13

Atgal