Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės tostas valstybiniuose pietuose Maltos Prezidento valstybinio vizito proga

2012-05-29

Ekscelencija Prezidente, mieli svečiai, ponai ir ponios,

Šiemet sukanka aštuoniolika metų, kai Lietuva ir Malta užmezgė diplomatinius santykius.

Prieš aštuonerius metus kartu įstojome į Europos Sąjungą - tapome partnerėmis vieningoje laisvės, demokratijos ir solidarumo erdvėje. Erdvėje, kuri grįsta pagarba žmogaus teisėms ir kitoms laisvėms. Erdvėje, kuri griauna barjerus tarp šalių ir žmonių ir kurioje kaimyno iššūkiai tampa ir tavo iššūkiais. Visa tai paremta tvirtu solidarumo pagrindu.

Deja, šiandien tų iššūkių netrūksta. Ekonominė ir finansinė krizė tampa rimtu išbandymu Europai ir pasauliui. Krizės akivaizdoje turime išlikti vieningi ir ryžtingi. Vertybės, kuriomis grįsta laisvės ir demokratijos erdvė, neturi ir negali užleisti vietos siauriems interesams. Europos Sąjunga turi išlikti pavyzdžiu, kaip galime solidariai įveikti iššūkius ir užtikrinti stabilų ekonominį augimą.

Prieš penkerius metus pasirašėme Lisabonos sutartį. Sutarėme, jog sieksime stipresnės, efektyvesnės, arčiau piliečių esančios Sąjungos. Tad dirbkime toliau, plėtodami sanglaudos politiką, ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą, investuodami į švietimą ir aukštąsias technologijas, energetinį saugumą ir transporto jungtis.

Todėl linkiu, kad po poros metų, kai minėsime Lietuvos ir Maltos dvišalių santykių dvidešimtmetį ir narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį, galėtume pasidžiaugti tiek tvirtais dvišaliais mūsų ryšiais, tiek ir tvirta Europos Sąjunga, drąsiai įveikusia iškilusius iššūkius, kurioje nedidelių valstybių balsas tampa solidariu Europiniu balsu.

Už vieningą Europą! Už tvirtus mūsų šalių ir žmonių ryšius!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:48

Atgal