Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimo kalba tarptautinėse dalykinėse olimpiadose ir konkursuose sėkmingai dalyvavusių mokinių, jų mokytojų ir komandų vadovų apdovanojime

2013-12-10

Mieli olimpiadų dalyviai,

sveikinu Jus - išsilavinusios ir pažangios Lietuvos kūrėjus.

Sėkmingai pasirodę tarptautinėse olimpiadose, sužibėję savo unikaliais gebėjimais, Jūs rodote kryptį, kurios turėtų laikytis šiuolaikinė mokykla ir visa mūsų švietimo sistema.

Esate savarankiški, kūrybingi ir nebijantys iššūkių. Tampate pavyzdžiu kitiems, nes savo uoliu darbu ir puikiais pasiekimais įrodote, kad mokymosi ir mąstymo kelias - tai stipraus ir laisvo žmogaus kelias.

Mieli mokytojai ir komandų vadovai,

šiuo keliu jaunąją kartą vedate būtent Jūs. Nes pastebite gabumus, įkvepiate mokytis, siekti ir laimėti. Todėl mokinių pergalės kartu yra ir didžiulis Jūsų pastangų įvertinimas.

Visi kartu toliau stenkimės, kad jaunieji protai ir talentai turėtų visas sąlygas tobulinti savo gebėjimus.

Lietuvos sėkmė susideda iš daugelio asmeninių pergalių. Būkite stiprūs ir tikėkite savo jėgomis. Linkiu Jums visiems naujų iššūkių ir naujų laimėjimų!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.05 14:57

Atgal