Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Seimo nariams, susirinkusiems į Seimo rudens sesiją

2010-09-09

Gerbiamieji Seimo nariai,

Sveikinu Jus, pradedant rudens sesiją, kurios metu laukia išties nelengvi uždaviniai.

Šį politinį sezoną bus svarbu, kaip niekada, parlamentinių politinių jėgų susitelkimas ir bendros Seimo, Vyriausybės, Prezidento institucijos pastangos siekiant svarbių Lietuvai sprendimų.

Esu pasiryžusi ir toliau glaudžiai bendrauti su visomis parlamentinėmis frakcijomis, įdėmiai išklausyti tiek valdančiosios koalicijos, tiek opozicinių jėgų nuomones ir siūlymus. Taip pat ketinu tęsti aktyvų dalyvavimą įstatymų leidyboje, išnaudodama visas man Konstitucijos suteiktas galias, ypač - įstatymų iniciatyvos teisę. Džiaugiuosi, jog iki šiol dauguma Prezidentūros pateiktų pataisų buvo palankiai Jūsų sutiktos ir tapo patobulintų įstatymų dalimis.

Tikiuosi, jog ir per šią sesiją Jums pakaks politinio ryžto priimti Lietuvos žmonėms itin svarbius įstatymus, kurių projektus ir pataisas Prezidento institucija jau pateikusi Seimui - ypač skirtus kovai su korupcija stiprinti ir baudžiamajai atsakomybei griežtinti, įskaitant ir išplėstinę turto konfiskaciją. Organizuoto nusikalstamumo, vagysčių, sukčiavimo, papirkinėjimo neremia nei vienos partijos programa, todėl esu tikra, jog Seimo frakcijos vieningai pritars mano siūlymams kovos su korupcija srityje, nežiūrint sudėtingo politinių jėgų balanso, kuris šiuo metu yra Seime.

Nuolat skyriau ir skirsiu didelį dėmesį ir kitiems prioritetams: elektros ir dujų rinkos kūrimui ir plėtrai, Sodros reformai, nedarbo mažinimui, ekonomikos skatinimui. Man malonu, kad šie prioritetai rado atgarsį ir Seimo rudens sesijos darbotvarkėje. Kviečiu visus konstruktyviai bendradarbiauti, kad ir šiose srityse Lietuvos žmonės pajustų realias permainas.

Stiprios politinės valios, blaivaus proto, susitelkimo ir ryžto prireiks artėjant prie esminio parlamentinių metų įvykio - biudžeto svarstymo ir tvirtinimo. Sunkmetis pamažu atsitraukia, ekonomika rodo pirmuosius atsigavimo ženklus. Bet neapsigaukime - kitų metų biudžetas dar negalės būti dosnus. Kviečiu nepasiduoti pagundai ir nepaversti šio proceso skambia artėjančių savivaldybių tarybų rinkimų kampanija.

Gerbiamieji Seimo nariai! Šioje rudens sesijoje pasitiksite ir savo kadencijos pusiaukelę. Linkiu, kad tai būtų prasminga proga apmąstyti nueitą kelią, įvertinti savo darbus ir pasimokyti iš klaidų. Tegul šis ruduo tampa nauju postūmiu likusiai kadencijos daliai.

Darbingos, konstruktyvios ir kūrybingos sesijos!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 10:31

Atgal