Lietuvos Respublikos Prezidentė

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Australijos Generaliniam Gubernatoriui Peteriui Cosgrove šalies nacionalinės šventės – Australijos dienos – proga

2019-01-26

Jūsų Ekscelencija,

savo ir visos Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai sveikinu Jus nacionalinės šventės – Australijos dienos – proga. Jums asmeniškai linkiu stiprios sveikatos ir sėkmės, o Jūsų šaliai ir visiems jos gyventojams – santarvės ir klestėjimo.

Australija Lietuvai ir Europai yra artima ir svarbi valstybė, su kuria mus sieja draugiška ir dinamiška partnerystė, taip pat įsipareigojimas ginti mūsų bendras vertybes: laisvę ir lygybę, demokratiją ir žmogaus teises, taiką ir saugumą. Todėl labai svarbu ir toliau stiprinti atvirą dialogą tarp mūsų bendraminčių valstybių, ieškoti bendro atsako į aktualius tarptautinės darbotvarkės iššūkius, plėsti visapusį bendradarbiavimą tiek dvišaliu, tiek santykių su Europos Sąjunga ir NATO lygiu.

Džiaugiamės, kad draugiškus mūsų šalių ryšius ir ekonominį bendradarbiavimą stiprina ir gausi lietuvių kilmės žmonių bendruomenė, sukūrusi savus namus Jūsų svetingoje šalyje. Esu tikra, kad augantys mūsų piliečių ryšiai, sėkmingai vykstantys bendri švietimo, mokslo, kultūros, jaunimo ir visuomeniniai mainai leis ir toliau aktyviai plėtoti abipusiškai naudingą veiklą prekybos, verslo ir inovacijų srityse. Linkiu, kad bendros lietuvių ir australų vertybės, abiejų valstybių siekis užtikrinti mūsų piliečių laisvę, gerovę ir saugumą ateityje atvertų dar daugiau galimybių plėsti dvišalį šalių bendradarbiavimą.

Jūsų Ekscelencija, dar kartą sveikinu Jus nacionalinės dienos proga ir linkiu džiugaus minėjimo visiems Australijos žmonėms. Prašau priimti mano nuoširdžią pagarbą.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2019.01.25 13:48

Atgal