Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba teikiant Valstybės apdovanojimus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

2012-02-16

Gerbiamieji iškilmių dalyviai ir svečiai,

šiandien, tokią reikšmingą mums ir Lietuvos valstybei dieną - Vasario šešioliktąją - susirinkome pagerbti žmonių, kurių svarūs darbai ir kilnūs poelgiai liudija brandžią ir pilietišką asmenybę. Jūsų pasiekimai ir veikla, pagalba nelaimės ištiktiems žmonėms atskleidžia iškilias žmogaus savybes. Jūsų kūryba ir profesionalumas garsina šalį, puoselėja tolerantišką ir pažangią visuomenę. Įkvepia tautą vienytis ir atliepia Nepriklausomybės akto signatarų priesakus - įtvirtinti laisvą ir demokratišką Lietuvą.

Jūsų nuopelnai Tėvynei - tai nepaneigiamas liudijimas, kad Lietuva kuria ir telkiasi, kad užtikrintų savo ateitį. Tai įrodymas, kad, turėdami tokių kūrybingų ir ryžtingų žmonių, įveiksime sunkumus. Tai - stiprėjančios ir susitelkiančios dabarties Lietuvos patvirtinimas. Mes didžiuojamės Jumis, lietuviškos „žuvėdros", partizaniška drąsa apdovanoti pareigūnai, talentingi medikai ir mokytojai, lietuviškos dainos puoselėtojai.

Jūs - įvairių profesijų atstovai. Tačiau apie visus galima pasakyti - esate darbštūs, drąsūs, principingi, atsakingi ir ištikimi savo pašaukimui. Tai vertingiausi pilietiškumo bruožai, stiprinantys tautos pasitikėjimą ir savosios vertės pajutimą.

Teikdama garbingus apdovanojimus Lietuvos valstybės vardu, dėkoju Jums už kasdienį indėlį, dirbant Tėvynei, ugdant jaunąją kartą ir kuriant viltingą ateitį.

Linkiu Jums visiems ištvermės, sveikatos, neišsenkančios kūrybinės energijos, naujų sumanymų ir siekių, liudijančių meilę savo šaliai ir jos žmonėms.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:50

Atgal