Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui įamžinti skirtos lentos atidengimo ceremonijoje

2012-07-03

Gerbiamieji,

šiandieną atidengiame atminimo ženklą išskirtinei mūsų laikų Lietuvos asmenybei. Iškiliam piliečiui, Tautos Poetui, dramaturgui, publicistui, daugelio premijų laureatui. Žmogui, tituluotam Lietuvos sąžine, visos tautos mylimam ir gerbiamam Justinui Marcinkevičiui.

Apie Justiną Marcinkevičių negalime kalbėti būtuoju laiku. Jo kūryba yra ir bus su mumis. Ji jau virto neatsiejama mūsų tapatybės dalimi. Norėdami save išreikšti, mes dažnai prabylame poeto žodžiais. Tai jis įdėjo tuos žodžius į mūsų širdis. Išmokė pažinti ir pajusti tų žodžių vertę, gylį ir esmę.

Justino Marcinkevičiaus kūryba ir šiandien mus veda taurios meilės Lietuvai keliu. Jo siekis gyventi santarvėje mums ir šiandien labai aktualus. Santarvėje, kuri yra subrendusios pilietinės visuomenės būsena, kylanti iš laisvės, sąmoningumo ir kūrybiškumo.

Šio didžio kūrėjo talentas skleidėsi įvairiose meninės ir visuomeninės veiklos sferose. Jis mums ir ateities kartoms byloja apie Žmogų - asmenybę. Jo meilės, dvasingumo ir kūrybingumo triumfą prieš gyvenimo smulkmenas. Byloja apie nuolatinį žmogaus siekį mylėti be kompromisų ir išlygų. Jausti ir kurti tik aukščiausiais sąžiningumo kriterijais remiantis, neišduodant savo idealų ir meilės Tėvynei. Jo eilės virto liaudies dainomis ir visų mūsų savastimi. Jų, kaip ir poeto taip mylėtos Lietuvos, iš mūsų jau niekas neatims.

Tegul ši atminimo lenta tampa dar vienu pagarbos ir atminties ženklu visų mūsų mylimam Tautos Dainiui.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:44

Atgal