Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba pasaulinėje aukšto lygio Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijoje Brazilijoje

2012-06-20

Pone pirmininke,

Ponios ir ponai,

Mes visi čia susirinkome žengti tvirtą žingsnį, kad tvarus vystymasis taptų pasiekiama realybe. Ir ne tik ateinančioms kartoms, bet ir šiuo metu Žemėje gyvenantiems žmonėms. Mes privalome pradėti nedelsdami, nes neturime prabangos - laiko, kurio reikia vystymosi iššūkių sprendimui.

Mes galime kompensuoti laiko stoką tik globaliomis pastangomis siekdami tvaraus vystymosi. Tai reiškia išskirtinį solidarumą, kai visos šalys, visi žmonės ir visos verslo organizacijos veikia vardan šio tikslo. Arba mes visi tame dalyvaujame, arba mūsų tikslai nepasiekiami.

Kad pasiektume tvaraus vystymosi tikslus, turime būti pažangūs, jautrūs ir atsakingi.

Pažangūs reiškia novatoriški ir efektyvūs. Novatoriškos ir pažangios iniciatyvos sukuria naujas gamybos formas ir leidžia efektyviau panaudoti energijos ir gamtos išteklius. Pavyzdžiui, Lietuvos anglies intensyvumas mažėjo greičiau nei augo jos BVP vienam gyventojui. Tai lėmė mūsų tvirtas įsitikinimas, kad turi būti teisingas balansas tarp ekonominio augimo, energetinio saugumo ir efektyvumo ir aplinkos apsaugos. Viena vertus, priklausydami nuo vienintelio išorinio energijos tiekėjo, sunaudojame daug vietinės biomasės, kaip energijos šaltinio, kurio mums reikia, norint atsverti šią priklausomybę. Tačiau, antra vertus, per 20 metų mums pavyko padidinti savo miškų plotą 11 proc. ir šiuo metu mūsų ekonomikos augimas yra vienas greičiausių Europos Sąjungoje.

Jautrūs reiškia suprantantys vieni kitų reikmes ir galimybes. Jautrumas eina ranka rankon su globaliu solidarumu. Esame tvirtai įsitikinę, jog privalome rasti papildomų būdų, kaip šiandien išmatuoti gerovę ir vystymąsi. Daugiau jautrumo matuojant gerovę, jos tempą ir kokybę mums padėtų sutelkti dėmesį į svarbiausius vystymosi tikslus ir prisidėtų išgyvendinant skurdą.

Atsakingi reiškia, kad mūsų žodžiai ir ryžtas turėtų vesti prie veiksmų ir tikrų pokyčių. Siekdami šio tikslo, mes neturėtume bijoti žalesnę ekonomiką ir atsakingą gamtos išteklių naudojimą padaryti privalomais dalykais. Gairės, aiškūs tikslai ir tinkama teisinė bazė tik palengvintų mūsų visų pastangas, siekiant tvaraus vystymosi tikslų.

Europos Sąjunga jau priėmė strategiją „Europa 2020". Ši augimo strategija per ateinantį dešimtmetį padės ES tapti pažangia, tvaria ir integracine ekonomika besikeičiančiame pasaulyje.

Kai veikiama kartu, peržengiant nacionalines sienas, tuomet netgi tokios mažos valstybės kaip Lietuva gali prisidėti prie žalesnės ekonomikos užtikrinimo, tuo pat metu skatinant jos augimą.

Būdami pažangūs, atsakingi ir jautrūs, mes galime žengti didžiulį žingsnį pirmyn link tvaresnės mūsų planetos ateities. Ir, svarbiausia, turėtume nepamiršti, kad net ir maži darbai yra reikšmingi. Dar daugiau, kartais jie virsta dideliais pokyčiais. Kaip pavyzdį norėčiau pateikti iniciatyvą „Darom", kiekvieną pavasarį suburiančią vietinius žmones švarinti aplinką. Prasidėjusi Baltijos šalyse, ši akcija dabar virto milžiniška tarptautine kampanija visame pasaulyje. O vakar ji vyko šalia, pakvietusi visus mus prisijungti prie Rio de Žaneiro parko valymo.

Tai rodo du dalykus: mums rūpi tos pačios problemos ir mes turime jas spręsti kartu. Tai - vienintelis kelias pasiekti, kad ateitis, kurios mes norime, taptų ateitimi, kurią turime.

Padarykime tai!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:45

Atgal