Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Konstitucijos dienos minėjime Konstituciniame Teisme

2009-10-26

Gerbiamieji šventinio minėjimo dalyviai, svečiai,

Ne veltui susirinkome čia, Konstituciniame Teisme, kurio priedermė yra garantuoti Konstitucijos viršenybę teisės sistemoje.

Pagarba valstybei prasideda nuo kertinių jos nuostatų gerbimo. Konstitucija - tai pamatinių mūsų nuostatų rinkinys, kurio esmė - valstybės ir tautos gerovės užtikrinimas. Konstitucija skelbia žmogaus teisių ir laisvių prioritetą, jų pripažinimą ir gerbimą, atvirą piliečių visuomenę.

Ji įtvirtina demokratiją, pagarbą teisei ir teisės viešpatavimui, valdžios įstaigų priedermę tarnauti žmonėms ir jų atsakomybę visuomenei. Visi, čia susirinkusieji, gerai žinome, ką mums garantuoja Konstitucija. Tai mūsų visų bendrai priimta sutartis, mus visus bendriems tikslams vienijantis dokumentas. Konstitucija įtvirtina vertybes, kuriomis turėtų būti grindžiamas mūsų valstybės gyvenimas ir kuriama ateitis.

Bet ar visada prisimename, kad Konstitucija - ne tik teisės ir laisvės, bet ir pareigos, atsakomybė?

Atvirai paklauskime savęs: ar visuomet, be išlygų, vadovaujamės tomis vertybėmis, kurios deklaruojamos Konstitucijoje, nes žmonės dažnai teigia nepasitikintys valstybe ir jos institucijomis? Ar padarėme viską, kad nuolat didėtų pagarba Konstitucijai? Ar Konstitucija ir šiandien mums padeda sumažinti socialines ir politines įtampas? Ką konkrečiai kiekvienas iš mūsų padarėme, didindami žmonių pasitikėjimą valstybe ir Konstitucija, kaip pagrindiniu žmonių tarpusavio susitarimu, patvirtintu referendume? Konstitucijos galia glūdi ne tik jos tekste.

Konstitucijos normas įgyvendina, joms turinį suteikia žmonės, tauta, valstybės institucijos, - visi mes, vadovaudamiesi ir taikydami ją savo gyvenime.

Dėkoju žmonėms, visa savo siela ir darbais tvirtinusiems ir tvirtinantiems Konstituciją, kaip valstybės pamatą, ir ištikimai tarnavusiems ir tarnaujantiems valstybei ir jos žmonėms.

Konstitucija šiems žmonėms asocijuojasi su žmogaus laisvės ir demokratijos tvirtove, kurią turime ginti visi. Apeiti ir paminti Konstituciją, dangstantis kilniais tikslais - neleistina.

Keičiamės mes , keičiasi ir mūsų nuostatos Konstitucijos atžvilgiu. Bet Konstitucijos esmė, jos raidė ir dvasia - nekintantis mūsų atsidavimo tautai matas. Jame - visi mūsų priesakai ir tikslai.

Sveikinu visus susirinkusius su iškilia švente ir linkiu niekada nepamiršti savo siekių ir idealų, būti jiems ištikimiems, kad pasitikėjimas valstybe ir Konstitucija nuolat augtų ir stiprėtų.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 10:55

Atgal