Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Demokratijų bendrijos ir Pasaulio moterų lyderių tarybos surengtoje diskusijoje „Moterys - svarbi demokratinio valdymo jėga"

2010-09-24
Perėmusi Demokratijų bendrijos pirmininkės vairą, Lietuva vienu iš svarbiausių prioritetų pasirinko moterų teisių ir įgalinimo klausimą. Šių metų balandžio 12 d. man teko garbė Vilniuje pradėti Demokratijų bendrijos Lyčių lygybės ir moterų teisių darbo grupės steigiamąjį posėdį. Būtent tada gimė mintis šį JT Demokratijų bendrijos ministrų susitikimą paskirti moterų vaidmeniui skatinant demokratinį valdymą ir aš džiaugiuosi, kad kartu su Pasaulio moterų lyderių taryba ši mintis sėkmingai realizuojama.

Šalindami pasaulinės ekonomikos krizės pasekmes turime ieškoti naujų idėjų ir naujo požiūrio, spręsti įsisenėjusias problemas. Buvo paskaičiuota, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje panaikinus atotrūkį tarp vyrų ir moterų užimtumo ir darbo užmokesčio, BVP padidėtų beveik 30 procentų.
 

Ryšio esama ir tarp moterų skaičiaus valstybės įstatymų leidžiamojoje valdžioje, visuomenės pasitikėjimo valdžia ir teisingumo jausmo. Todėl sunkmečiu vis daugiau moterų eina vadovaujančias pareigas. Šiandien įtakingiausių politikų gretose matome politikes iš Suomijos, Vokietijos, Jungtinių Valstijų, Indijos, taip pat iš kai kurių Lotynų Amerikos ir Afrikos valstybių.

Vienas iš veiksmingų būdų visuomenės lūkesčiams patenkinti ir moterų dalyvavimui demokratiniame valdyme toliau skatinti - tai asmeninis pavyzdys. Iš moterų lyderių tikimasi didesnės socialinės atsakomybės, sąžiningumo ir atvirumo visuomenės iniciatyvoms.

Lietuvoje svarbiausiuose postuose šiuo metu yra moterys - Prezidentė, Seimo Pirmininkė, finansų ministrė, krašto apsaugos ministrė. Lietuvoje moterų aktyvumo rezultatai jau matyti.

Esu įsitikinusi, kad šie profesinės sėkmės pavyzdžiai gerąja prasme „užkrės" Lietuvos jaunas moteris siekti ir konkuruoti dėl aukštų vadybinių ir politinių pozicijų. Šitaip netruksime išplėsti kūrybiškumo potencialą.

Tarptautinėje erdvėje moterų ir jų pasiekimų matomumas yra dar svarbesnis. Viena vertus, tai jų sėkmė įkvepia mūsų koleges visame pasaulyje imtis naujų iniciatyvų, veikti drąsiai ir kūrybingai. Kita vertus, plačiai skleidžiant informaciją apie iniciatyvas lyčių lygybės klausimais tikrai pagerėtų vykdomų projektų koordinavimas ir įgyvendinimą.

Turime populiarinti gerąją praktiką. Todėl kviečiu visas išnaudoti visas galimybes ir susitarti dėl galimų konkrečių veiksmų kitą vasarą Vilniuje vyksiančiame aukšto lygio susitikime lyčių lygybės klausimais. Šis susitikimas turėtų užbaigti Lietuvos pirmininkavimą Demokratijų bendrijai ir taip duoti realų postūmį tolesniam bendradarbiavimui moterų įgalinimo srityje.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 11:12

Atgal