Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Azijos-ES (ASEM) transporto ministrų susitikime Vilniuje

2009-10-19

Ponai ministrai ir gerbiami susitikimo dalyviai,

Džiaugiuosi, kad realizuota dar 2007 m. Lietuvos pasiūlyta iniciatyva - sukviesti ne tik ASEM, bet ir kitų šalių transporto ir logistikos kamieną sudarančius partnerius aukščiausiu lygiu ir susodinti juos prie vieno stalo. Iki šiol ASEM suburdavo užsienio reikalų, ekonomikos, finansų, kultūros ministrus ir žinovus, o štai dabar pradedame naują jos veiklos etapą. Pas mus, Lietuvoje, susirinko žymiausi Europos ir Azijos transporto atstovai. Ši iniciatyva nebūtų galima be visų ASEM narių iniciatyvos ir paramos, ypač be aktyvios Kinijos, kuri kartu su Lietuva yra šio renginio šeimininkė.

Globaliame pasaulyje transporto tinklai ir susisiekimas plačiąja prasme yra ta sritis, kur visos valstybės turi bendrus tikslus ir yra viena nuo kitos priklausomos. Tik kartu dirbdamos ir plėtodamos susisiekimo kelius, valstybės vysto savo ekonomikas, užtikrina žmonių judėjimą, gerina tarpusavio santykius.

Efektyvus ir išplėtotas susisiekimas skatina ne tik žmonių judėjimą, bet ir idėjų sklaidą bei visų valstybių piliečių tarpusavio supratimą ir susikalbėjimą. Transportas padeda įveikti tarpvalstybinius skirtumus.

Užsienio politikos atžvilgiu efektyvūs tarptautiniai transporto koridoriai užtikrina kaimyninių ir tolimesnių valstybių glaudesnį bendradarbiavimą.

Susisiekimas apskritai yra ekonomikos variklis, skatinantis sveiką konkurenciją ir užtikrinantis tolygesnę regioninę ir net globalią plėtrą.

Todėl šis susitikimas mums labai svarbus, nes Lietuva siekia aktyviai dalyvauti globalinės ir regioninės transporto politikos formavime, stiprinti Lietuvos, kaip tranzitinės valstybės, įvaizdį, pritraukti krovinių srautus iš Europos ir Azijos, o svarbiausia - užtikrinti mūsų piliečių judėjimo laisvę visame kontinente.

Tai yra transporto diplomatija. Tačiau kitaip nei kitos užsienio politikos ir tarptautinės ekonomikos kryptys, ji reikalauja ne vienašalių, bet kolektyvinių pastangų. Todėl nuoširdžiai linkiu vaisingo darbo.

Tikiu, kad šiame susitikime aptartos transporto plėtros idėjos, strategijos ir uždaviniai taps bendros Europos ir Azijos transporto diplomatijos pagrindu ir bus sėkmingai įgyvendinami.

Konstruktyvaus ir našaus darbo!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 10:56

Atgal