Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos diplomatinių santykių užmezgimo 25-ųjų metinių sukakties proga Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Ukrainos Prezidento Petro Porošenkos bendras pareiškimas

2016-12-12

25-eri metai prabėgo nuo tos istorinės dienos, kurią nepriklausomos ir suverenios Lietuvos ir Ukrainos valstybės užmezgė diplomatinius santykius. Taip jos pradėjo naują mūsų draugiškų tautų, kurios turi gilias bendros istorijos šaknis ir kurioms pavyko sėkmingai pasinaudoti galimybėmis ir įveikti skirtingų laikotarpių iššūkius, bendradarbiavimo etapą.

Ketvirtį amžiaus, t. y. nuo diplomatinių misijų įsteigimo Kijeve 1992 metais ir Vilniuje 1993 metais, besitęsiantys tarpvyriausybiniai ryšiai apima ne tik tradicinius tarpvalstybinio bendravimo elementus, tokius kaip vizitai įvairiais lygiais, dvišalės teisinės bendradarbiavimo bazės plėtra, bet ir naujas ekonominio bendradarbiavimo formas bei priemones, ryšių tarp regionų ir miestų partnerystės stiprinimą bei aktyvų bendradarbiavimą kultūros ir meno, švietimo ir mokslo, sveikatos priežiūros ir sporto srityse. Svariu indėliu prie Lietuvos ir Ukrainos santykių stiprinimo prisidėjo tiek Lietuvoje gyvenantys ukrainiečiai, tiek Ukrainoje gyvenantys lietuviai.

Lietuvos Respublika ir Ukraina oficialiai įtvirtino strateginę partnerystę. Mūsų valstybės pasižymi didele politinio dialogo dinamika, veiksmingu praktiniu bendravimu politikos, ekonomikos, mokslo, technikos, kultūros ir humanitarinėje srityse, aktyviai bendradarbiauja ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo ir Ukrainos judėjimo link europinės ir euroatlantinės integracijos klausimais.

Mūsų valstybės griežtai smerkia Rusijos Federacijos įvykdytą laikiną dalies Ukrainos teritorijos – Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto – okupaciją ir jos agresiją Donbase. Raginame tarptautinę bendruomenę toliau dėti aktyvias politines, diplomatines ir kitokias pastangas, kad būtų atkurtas Ukrainos teritorinis vientisumas jos tarptautiniu mastu pripažintų sienų ribose, siekiant užtikrinti stabilumą ir saugumą visoje Europoje.

Lietuvos Respublika ir Ukraina yra tvirtai pasiryžusios toliau stiprinti strateginę partnerystę, remdamosi abipusio pasitikėjimo ir pagarbos, atvirumo ir visapusiško bendradarbiavimo abiejų valstybių tautų naudai principais.

Informacija atnaujinta 2016.12.12 13:48

Atgal