Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos ir Latvijos Prezidentai tarpvalstybinių santykių šimtmečio proga sutarė toliau stiprinti dvišalį bendradarbiavimą

2021-02-12

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda vaizdo skambučiu kalbėjosi su Latvijos vadovu Egilu Levitu. Pokalbis vyko paminint simbolinę datą – sukanka 100 metų, kai įsteigti Lietuvos ir Latvijos de jure tarpvalstybiniai santykiai.

„Abiejų mūsų šalių laisvė ir nepriklausomybė turėjo milžinišką kainą, todėl kiekvienu savo veiksmu turime pagrįsti, kad išmokome istorijos pamokas. Savo laisvę turime saugoti ir puoselėti. Taip pat turime remti tuos, kurie siekia laisvės, gina demokratines vertybes, savo suverenitetą, teritorinį vientisumą, žmogaus teises ir laisves“, – teigė Lietuvos vadovas.

Prezidentai sutarė ir toliau stiprinti bendradarbiavimą politikos, gynybos ir saugumo, ekonomikos, klimato kaitos, kultūros, švietimo ir mokslo srityse. „Remiu naujas iniciatyvas, skirtas ryšiams tarp mūsų piliečių ir valstybės institucijų stiprinti. Turime kartu spręsti mūsų valstybėms, regionui, Europai ir pasauliui svarbius klausimus“, – sakė šalies vadovas.

Pokalbyje aptartos Lietuvos ir Latvijos pastangos kovoti su pandemijos plitimu, jos ekonominiais ir socialiniais padariniais. Šalių Prezidentai aptarė vakcinavimo pažangą valstybėse ir viruso mutacijų plitimo užkardymą. Sutarta ir toliau stiprinti valstybių institucijų bendradarbiavimą keičiantis informacija apie pandemijos suvaldymo planus.

Prezidentai pasisakė už ES paramos mechanizmo, užtikrinančio tiek sklandų vakcinavimo procesą ES valstybėse narėse, tiek galimybę ES kaimynystės valstybėms įsigyti saugios vakcinos, tinkamą panaudojimą.

Lietuvos ir Latvijos Prezidentai aptarė situaciją Baltarusijoje, besitęsiant valdžios jėgos naudojimui prieš demokratinių pokyčių siekiančią visuomenę. Šalių vadovai sutarė ir toliau remti Baltarusijos pilietinės visuomenės kovą už demokratines permainas, palaikyti pastangas dar šiais metais surengti laisvus Baltarusijos Prezidento rinkimus, regioniniu lygmeniu parengti papildomas sankcijas už žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus atsakingiems pareigūnams.

Šalių vadovai aptarė Astravo atominės elektrinės saugumo bei elektros energijos patekimo iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios atominės elektrinės, užkardymo Baltijos šalių rinkoje klausimus. Prezidentai pabrėžė bendro Baltijos šalių politinio sutarimo svarbą ir poreikį glaudesniam institucijų bendradarbiavimui, ieškant efektyviausių elektros patekimo į Baltijos šalių rinką užkardymo priemonių, taip pat galimybių paspartinti elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimą.

Lietuvos ir Latvijos vadovai sutarė toliau aukščiausiu ES lygiu siekti sankcijų įvedimo asmenims, atsakingiems už Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno suėmimą ir įkalinimą. Prezidentai taip pat sutarė stiprinti pastangas, atremiant Rusijos skleidžiamus naratyvus bandant klastoti istoriją.

Šalies vadovas pakvietė Latvijos Prezidentą atvykti į šiais metais Vilniuje rengiamą Baltijos šalių vadovų susitikimą.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.02.12 15:09

Atgal