Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidento rūmai

Lengvai suprantama kalba

Prezidento rūmai

Prezidento rūmai statyti labai seniai.
Pirmą kartą jie paminėti daugiau nei prieš šešis šimtus metų.
Rūmai turėjo labai daug šeimininkų.
Visi šeimininkai rūmus puošė, perstatinėjo, plėtė.

Senovėje rūmai buvo labai gražūs.
Aplink juos augo didelis sodas.
Sodas buvo vienas gražiausių Vilniaus mieste.

Prieš keturis ir tris šimtus metų rūmai degė.
Rūmus siaubė karai.
Bet rūmus atstatė.
Rūmai tapo dar gražesni.

Rūmuose lankėsi daug garbingų svečių.
Rusijos carai Pavelas Pirmasis ir Aleksandras Pirmasis.
Prancūzijos karalius Liudvikas Aštuonioliktasis.
Imperatorius Napoleonas Bonapartas.
Rusijos generolas Kutuzovas.

Prieš du šimtus metų rūmai vėl buvo perstatyti.
Ir įgavo dabartinį vaizdą.

Prieš šimtą metų rūmuose buvo įkurdinta
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
Kai Vilniaus kraštą buvo užėmę lenkai,
rūmuose gyveno Lenkijos karo pajėgų vadas Pilsudskis.

Po Antrojo pasaulinio karo rūmai tapo
rusų armijos Karininkų namais.
Rūmuose vyko jaunimo šokių vakarai.
Prieš penkiasdešimt metų čia įsikūrė Menininkų rūmai.
Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę,
dalį rūmų patalpų užėmė Prancūzijos ambasada.
Ambasada yra užsienio šalių atstovybė.

Dabar rūmai tapo Lietuvos Respublikos Prezidento rezidencija.
Rezidencija vadinama valstybės vadovo būstinė.
Rezidencijoje Prezidentas dirba ir priima garbingus svečius.

Rūmai buvo pritaikyti Prezidento rezidencijai.
Remiantis išlikusiais istoriniais dokumentais,
rūmams buvo pagaminti nauji baldai.
Jie buvo pagaminti panašūs į senovinius baldus.

Atkuriant rūmų vidų stengtasi naudoti įspūdingas medžiagas.
Viena iš jų yra raudonmedis.
Šios medžiagos atitinka garbingą pastato paskirtį.

Informacija atnaujinta 2022.02.18 16:06