Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prezidento funkcijos

Lengvai suprantama kalba

Prezidento funkcijos

Funkcijomis vadinamos veiklos sritys.
Prezidentas yra atsakingas už daugelį veiklos sričių.
Prezidentas, Seimas, Vyriausybė ir teismai atstovauja vykdomajai valdžiai.
Jų valdžios galias riboja Konstitucija.
Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas.
Vykdomoji valdžia veikia žmonių labui.
Toliau pristatysime Prezidento veiklos sritis.

Pagrindinė Prezidento veiklos sritis yra užsienio politika.
Užsienio politika apima Lietuvos valstybės santykius su kitomis valstybėmis.
Prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus.
Prezidentas tai daro kartu su Vyriausybe.

Prezidentas pasirašo tarptautines sutartis.
Tarptautinės sutartys yra daugelio ar visų šalių susitarimai įvairiais klausimais.
Prezidentas teikia šias sutartis tvirtinti Seimui.

Prezidentas kartu su Vyriausybe skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatus.
Lietuvos diplomatai yra Lietuvos valstybės atstovai užsienio valstybėse.
Prezidentas taip pat priima užsienio valstybių diplomatų įgaliojimus.

Dar viena svarbi Prezidento veiklos sritis yra valstybės vidaus politika.
Vidaus politika yra valstybės reikalų tvarkymas.

Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.
Ginkluotosios pajėgos yra kariuomenė.
Prezidentas vadovauja Valstybės gynybos tarybai.
Ši taryba svarsto ir derina svarbiausius valstybės gynybos klausimus.
Prezidentas suteikia aukščiausius karinius laipsnius.
Prezidentas kartu su Seimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą.
Ir saugumo tarnybos vadovą.

Prezidentas turi teisę siūlyti priimti įstatymus.
Ir uždrausti Seimo priimtus įstatymus.
Prezidentas kartu su Seimu skiria Ministrą Pirmininką.
Ministras pirmininkas yra Vyriausybės vadovas.
Prezidentas paveda Ministrui Pirmininkui sudaryti Vyriausybę.
Prezidentas tvirtina Vyriausybės sudėtį.

Prezidentas gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.
Konstitucinis Teismas spendžia, ar įstatymai neprieštarauja
Lietuvos Konstitucijai.
Lietuvos Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas.
Prezidentas gali Lietuvos konstitucijoje numatytais atvejais paleisti Seimą.

Prezidentas siekia užtikrinti veiksmingą teismų darbą.
Teismai yra valstybės įstaigos, sprendžiančios ginčus ir vykdančios teisingumą.
Prezidentas siūlo Seimui Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir pirmininką.
Aukščiausiajame teisme priimami galutiniai sprendimai.
Prezidentas skiria Apeliacinio teismo teisėjus ir pirmininką.
Apeliaciniam teismui galima apskųsti žemesnio teismo sprendimą.
Prezidentas skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus.
Apygardų ir apylinkių teismuose pradedami teisiniai veiksmai.
Šie teismai yra žemesni už Apeliacinį teismą ir Aukščiausiąjį teismą.

Prezidentas turi teisę suteikti Lietuvos pilietybę.
Teikti malonę nuteistiesiems.
Skirti valstybinius apdovanojimus.

Prezidento veiklos sritis ir pareigas apibrėžia ir numato šie įstatymai:

  • Lietuvos Respublikos Konstitucija.
  • Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymas.
  • Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas.
  • Lietuvos Respublikos teismų įstatymas.
  • Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymas.
  • Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas.

Informacija atnaujinta 2022.02.18 16:05