Lietuvos Respublikos Prezidentas

Latvijos Respublikos Prezidento Andrio Bėrzinio tostas per iškilmingą vakarienę Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės garbei Rygoje

2012-06-12

Didžiai gerbiama ponia Prezidente!

Ekscelencijos!

Ponios ir ponai!

Man didelė garbė Jus pasveikinti Rygoje! Latvija ir Lietuva, būdamos kaimynės, yra susijusios glaudžiais ryšiais. Mūsų ypatingus jausmus Lietuvai stiprina ne tik bendros šaknys, bendras istorinis ir kultūrinis paveldas, bet ir artimi gyventojų asmeniniai kontaktai. Šiandien santykiai tarp šalių išsiplėtoję taip plačiai, kad net sunku įvardyti sritį, kurios tai nepaliestų.

Todėl labai džiaugiuosi, priimdamas Jus pirmą kartą lankantis su valstybiniu vizitu Latvijoje. Esu įsitikinęs, kad šis vizitas suteiks papildomą impulsą mūsų tarpusavio bendradarbiavimui, patvirtins jo reikšmingumą ir tvarumą.

Ponia Prezidente!

Latviją ir Lietuvą jungia dinamiškas ekonominis bendradarbiavimas, intensyvūs ir nuolat augantys abiejų šalių prekybiniai ryšiai. Lietuvos rinkoje sėkmingai darbuojasi Latvijos įmonės „BTA draudimas", „Latvijas Finieris", „Latvenergo", „Sakret", „Grindeks", „Grifs AG" ir daugelis kitų. Puiki tradicija yra geriausių Lietuvos rinkoje dirbančių Latvijos įmonių ir jų bendradarbiavimo partnerių kasmetė pagerbimo ceremonija. Nameisio apdovanojimas labiausiai nusipelniusioms įmonėms šiemet Lietuvoje buvo įteiktas jau šeštą kartą.

Mūsų artumas neretai mus paverčia konkurentais. Tai dažnai yra augimo ir vystymosi varomoji jėga. Vis dėlto kviesčiau suvienyti pastangas ir sutelkti išteklius, kad išvengtume bereikalingo varžymosi, įgyvendindami mūsų šalims didelę svarbą turinčius regioninės reikšmės transporto ir energetikos projektus. Esu įsitikinęs, kad tik veikdami išvien ir solidariai, galėsime įgyvendinti bendrus tikslus regione, kurių naudą jaus ir ateinančios kartos.

Būtent nuovoki ir įžvalgi Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo politika bus mūsų šalių plėtros tvarumo pagrindas. Šiandien ypač aktualu yra koordinuotas ir bendras interesų gynimas Europos Sąjungos dienotvarkės klausimais. Derybos dėl Europos Sąjungos ilgalaikio biudžeto ateinančiam laikotarpiui nėra lengvos, mūsų ir vėl laukia sunkūs derybų raundai ir kompromisai. Tai, ar mums pavyks išlaikyti mūsų dabartines pozicijas, labiausiai priklauso nuo mūsų gebėjimo įtikinamai išsakyti savo nuomonę apie teisingą finansavimo paskirstymą sanglaudos politikai ir tiesioginėms išmokoms per ateinančius septynerius metus.

Ponia Prezidente!

Latvijos ir Lietuvos santykių grožį ir gilumą atskleidžia mūsų tautų draugystė ir šimtmečiais įsišaknijęs broliškumo jausmas. Galime išties džiaugtis plačiais bendradarbiavimo ryšiais kultūros srityje ir liaudies meno artumu. Glaudžiai bendradarbiauja Latvijos nacionalinė biblioteka ir Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka, mūsų šalių nacionalinės operos, meno ir istorijos muziejai, daugelis muzikos ir meno kolektyvų. Nepriklausomybės metais latviškai išleista daugiau nei 40 lietuvių autorių knygų. Esu įsitikinęs, kad latvių ir lietuvių autorių kūrinių vertimas ir leidyba mūsų šalyse ir ateityje turi būti tęsiami.

Mes, kaip vieninteliai baltų tautų atstovai, privalome glaudžiai bendradarbiauti, kad savo kraštus ir Baltijos jūrą paliktume ateinančioms kartoms išpuoselėtus ir klestinčius. Nuoširdžiai trokštu, kad Latvija ir Lietuva, sutelkdamos savo jėgas globalizuotame pasaulyje, paremtų ir papildytų viena kitą. Tegul artimas mūsų bendradarbiavimas suteikia tvirtą postūmį regiono raidai ir klestėjimui!

Leiskite man palinkėti Jums, ponia Prezidente, jėgų ir energijos atsakingame Jūsų darbe! Skelbiu šį tostą už Lietuvos ir Latvijos valstybių vienybę, gerovę ir augimą!

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2015.02.06 09:46

Atgal