Lietuvos Respublikos Prezidentas

Turto valdymo skyrius

Rita Hoppenienė
Skyriaus vedėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64016
Dalia Vaikšnorienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas + 370 706 61820

Informacija atnaujinta 2019.12.05 12:57

Atgal