Lietuvos Respublikos Prezidentė

Turto valdymo skyrius

Rita Hoppenienė
Skyriaus vedėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64016
Dalia Vaikšnorienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas + 370 706 61820
Vytautas Uziela
Vyresnysis specialistas
Funkcijos
Telefonas +370 706 61827

Informacija atnaujinta 2019.05.07 09:13

Atgal