Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Spausdinimo sąrašas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda Lietuvos Respublikos Prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Respublikos Prezidento kabinetas
Ieva Ulčickaitė Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Telefonas +370 706 64154
Sofija Godliauskienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64154
Gerda Gintautė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64 154
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Respublikos Prezidento kancleris
Agila Barzdienė Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerė Telefonas +370 706 64003
Sandra Kundrotė Kanclerio patarėja Telefonas +370 706 64181
Tomas Stončius Kanclerio patarėjas Telefonas +370 706 61821
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Aplinkos ir infrastruktūros grupė
Jaroslav Neverovič Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Telefonas +370 706 64091
Agnė Jakstienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64007
Nerijus Kaučikas Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64162
Tomas Lukoševičius Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64126
Rugilė Sapiegaitė Konsultantė Telefonas +370 706 64080
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Ekonominės ir socialinės politikos grupė
Irena Segalovičienė Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Telefonas +370 706 64006
Vaidas Augustinavičius Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64030
Vaida Budzevičienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64070
Lina Svidinskaitė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64135
Dalia Zabelevičienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64060
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Komunikacijos grupė
Raminta Stanaitytė-Česnulienė Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Telefonas +370 706 64156
Ridas Jasiulionis Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64025
Antanas Manstavičius Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64019
Regina Statkuvienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64128
Kristina Belikova Projektų vadovė Telefonas +370 706 64129
Rugilė Ereminaitė Projektų vadovė Telefonas +370 706 69090
Justė Krančiukaitė Konsultantė Telefonas + 370 706 64018
Jolanta Lukošienė Konsultantė Telefonas +370 706 64138
Robertas Dačkus Fotografas, specialistas Telefonas +370 706 64035
Valentinas Voitovas Vaizdo operatorius, specialistas Telefonas + 370 706 64100
* Dėl vienkartinės akreditacijos prašome kreiptis el. paštu komunikacija@prezidentas.lt.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Nacionalinio saugumo grupė
Darius Kuliešius Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Telefonas +370 706 64 010
Tomas Godliauskas Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64012
Rima Malakauskienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64136
Darius Urbonas Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64130
Aušra Svilainienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64021
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Švietimo, mokslo ir kultūros grupė
Jolanta Karpavičienė Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Telefonas +370 706 64077
Vilma Bačkiūtė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64180
Paulius Baltokas Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64064
Mindaugas Bundza Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64169
Agnė Railaitė-Bardė Vyriausioji specialistė heraldikos klausimais Telefonas +370 706 64068
Neringa Dambrauskaitė Vyriausioji specialistė heraldikos klausimais Telefonas +370 706 64109
Dalia Gumbinienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64161
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Teisės grupė
Jūratė Šovienė Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Telefonas +370 706 64108
Inga Grigienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64056
Giedrė Jarmalytė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64031
Gerda Štaraitė-Barsulienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64055
Simona Vilkelytė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64089
Inga Žukovaitė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64131
Rima Ulasevičienė Vyriausioji specialistė (Malonės klausimai) Telefonas + 370 706 64053
Rasa Jablonskytė-Barbuškienė Vyriausioji specialistė (Pilietybės klausimai) Telefonas + 370 706 64078
Julita Dudutienė Vyriausioji specialistė (Pilietybės klausimai) Telefonas +370 706 61824
Nadežda Maciejevska Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64124
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Užsienio politikos grupė
Asta Skaisgirytė Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja Telefonas +370 706 64008
Lina Gubrevičiūtė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64063
Skirmantė Straigienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64054
Dalia Tamošiūnienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64140
Sigitas Mitkus Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64022
Giedrė Isokienė Konsultantė Telefonas +370 706 64014
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Prezidento protokolo skyrius
Elona Kazakevičienė Vyriausioji patarėja protokolo klausimais Telefonas +370 706 64058
Damyras Asanavičius Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktoriaus pavaduotojas, atliekantis Prezidento protokolo skyriaus vedėjo funkcijas Telefonas +370 706 64081
Andrius Macijauskas Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Prezidento protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64005
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Vidaus politikos grupė
Povilas Mačiulis Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Telefonas +370 706 64103
Rėda Brandišauskienė Respublikos Prezidento patarėja Telefonas +370 706 64148
Frederikas Jansonas Respublikos Prezidento patarėjas Telefonas +370 706 64024
Kristina Samasionokaitė Projektų vadovė Telefonas +370 706 64192
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Asmenų aptarnavimo skyrius
Asta Bogušienė Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 64059
Diana Gavrilova Skyriaus patarėja Telefonas +370 706 64057
Vaiva Verbylaitė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 61825
Aurelija Trepšienė Specialistė Telefonas +370 706 64013
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Bendrųjų reikalų skyrius
Jaroslavas Bogdzevičius Skyriaus vedėjas Telefonas +370 706 64033
Diana Jurevičienė Patarėja Telefonas +370 706 64085
Dalė Jankauskienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64009
Gintautas Stumbras Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64196
Dalia Vaikšnorienė Vyriausioji specialistė Telefonas + 370 706 61820
Leopoldas Petrauskas Mentorius Telefonas +370 706 64049
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Dokumentų valdymo skyrius
Raminta Vyšniauskienė Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 61826
Lina Masaitienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64032
Lina Masiulionienė Vyriausioji specialistė Telefonas + 370 706 64074
Jūra Trinkūnienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64168
Daina Julija Lyderienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64093
Violeta Ramančiuckaitė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64051
Asta Meškėnaitė Vyresnioji specialistė Telefonas +370 706 64050
Asta Pesliokienė Vyresnioji specialistė Telefonas +370 706 64134
Brigita Kulikovskienė Kalbos redaktorė, vyresnioji specialistė Telefonas +370 706 64011
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Finansų skyrius
Vitalija Rancovienė Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 64026
Anželika Vaicekauskienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64176
Angelė Atkočiūnienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64029
Jadvyga Jakštienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64046
Jūratė Šapokienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64153
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Informacinių technologijų skyrius
Alenas Radvila Skyriaus vedėjas Telefonas +370 706 64122
Vaidotas Aleksa Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64092
Linas Sinkevičius Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64142
Rytis Silickas Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64111
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Organizacijos vystymo skyrius
Aurika Grozova Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 64015
Odilija Guntoriūtė Projektų vadovė Telefonas +370 706 64157
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Renginių ir valstybės apdovanojimų skyrius
Auksė Čepkauskaitė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64073
Rima Marčiulionytė Mentorė Telefonas +370 706 64017
Gintautė Valūnė Projektų vadovė Telefonas +370 706 64016
Izolda Maliukevičienė Vertimų projektų vadovė Telefonas +370 706 64191
Ana Dailidėnienė Vertėja Telefonas +370 706 64023
Lina Kubertavičiūtė Vertėja Telefonas +370 706 64082
Erika Sabaliauskaitė Vertėja Telefonas +370 706 64 198
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Teisės ir personalo skyrius
Žydrūnė Švilpaitė Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 64047
Raminta Arbočienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64113
Jurga Šaltienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64199
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Transporto skyrius
Vytautas Bulika Skyriaus vedėjas Telefonas +370 706 64186
Gintaras Bukauskis Vyriausiasis mechanikas Telefonas +370 706 64184
Svajonė Venckuvienė Vyriausioji dispečerė Telefonas +370 706 64187
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Valstybės pažinimo centras
Gailė Ambrazienė Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 64087
Emilija Jasiulevičiūtė Vyresnioji specialistė
Šarūnas Jokubaitis Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64004
Mantas Kuizinas Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64061
Marius Kanevičius Vyresnysis specialistas
Justina Baltrūnaitė Vyresnioji specialistė
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Vidaus audito tarnyba
Daiva Matkevičienė Vidaus audito tarnybos vadovė Telefonas +370 706 64159
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Viešųjų pirkimų skyrius
Vida Greičiuvienė Skyriaus vedėja Telefonas +370 706 64048
Ernestas Čepulis Vyriausiasis specialistas Telefonas +370 706 64075
Vaida Paltanavičienė Vyriausioji specialistė Telefonas +370 706 64132
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Božena Bagonaitienė Prezidento Valdo Adamkaus referentė Telefonas +370 706 64110
Kadenciją baigusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Kadenciją baigusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Goda Bacenskienė Prezidentės Dalios Grybauskaitės konsultantė Telefonas +370 706 64106
Valentina Čeplevičiūtė Prezidentės Dalios Grybauskaitės konsultantė Telefonas +370 706 64079