Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Spausdinimo sąrašas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Respublikos Prezidento kancleris
Algė Budrytė
Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerė
Telefonas +370 706 64003
Sandra Kundrotė
Kanclerio patarėja
Telefonas +370 706 64181
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Aplinkos ir infrastruktūros grupė
Jaroslav Neverovič
Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64091
Agnė Jakstienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64007
Nerijus Kaučikas
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64162
Tomas Lukoševičius
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64126
Gerda Gintautė
Konsultantė
Telefonas +370 706 64080
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Ekonominės ir socialinės politikos grupė
Simonas Krėpšta
Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64146
Vaidas Augustinavičius
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64030
Irena Segalovičienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64006
Lina Svidinskaitė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64135
Dalia Zabelevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64060
Faksas +370 706 64027
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Komunikacijos grupė
Ridas Jasiulionis
Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64025
Antanas Bubnelis
Atstovas žiniasklaidai, Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 698 42231
Ieva Elenbergienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64156
Kristina Karnickaitė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64090
Antanas Manstavičius
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64019
Regina Statkuvienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64128
Dovilė Šalkuvienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64018
Brigita Kulikovskienė
Kalbos redaktorė, vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64011
Robertas Dačkus
Fotografas, specialistas
Telefonas +370 706 64035
Valentinas Voitovas
Vaizdo operatorius, specialistas
Telefonas + 370 706 64100
*
Dėl vienkartinės akreditacijos prašome kreiptis el. paštu komunikacija@prezidentas.lt.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Nacionalinio saugumo grupė
Darius Kuliešius
Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64 010
Tomas Godliauskas
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64012
Ainis Razma
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64036
Darius Urbonas
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64130
Aušra Svilainienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64021
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Respublikos Prezidento kabinetas
Ieva Ulčickaitė
Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64154
Sofija Armoškaitė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64154
Liutauras Galinis
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64154
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Švietimo, mokslo ir kultūros grupė
Jolanta Karpavičienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64077
Vilma Bačkiūtė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64180
Paulius Baltokas
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64064
Šarūnas Radvilavičius
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64169
Dalia Gumbinienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64161
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Teisės grupė
Jūratė Šovienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64108
Giedrė Jarmalytė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64031
Elena Masnevaitė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 61822
Aleksandr Radčenko
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64056
Gerda Štaraitė-Barsulienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64055
Inga Žukovaitė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64131
Nadežda Maciejevska
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64124
Faksas +370 706 64096
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Užsienio politikos grupė
Asta Skaisgirytė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64008
Lina Gubrevičiūtė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64063
Skirmantė Straigienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64054
Dalia Tamošiūnienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64140
Sigitas Mitkus
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64022
Giedrė Isokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64014
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Prezidento protokolo skyrius
Elona Kazakevičienė
Vyriausioji patarėja protokolo klausimais
Telefonas +370 706 64058
Damyras Asanavičius
Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktoriaus pavaduotojas, Prezidento protokolo skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64081
Tadas Žiukas
Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Prezidento protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64076
Andrius Macijauskas
Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Prezidento protokolo skyriaus vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64005
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Vidaus politikos grupė
Povilas Mačiulis
Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64103
Rėda Brandišauskienė
Respublikos Prezidento patarėja
Telefonas +370 706 64148
Frederikas Jansonas
Respublikos Prezidento patarėjas
Telefonas +370 706 64024
Šarūnas Rimkus
Vyriausiasis specialistas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Asmenų aptarnavimo skyrius
Asta Bogušienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64059
Faksas +370 706 64145
Diana Gavrilova
Skyriaus patarėja
Telefonas +370 706 64057
Vaiva Verbylaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 61825
Vaida Paltanavičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64193
Rugilė Jonykaitė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 61827
Aurelija Trepšienė
Specialistė
Telefonas +370 706 64013
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Bendrųjų reikalų skyrius
Jaroslavas Bogdzevičius
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64033
Faksas +370 706 64137
Diana Jurevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64085
Faksas +370 706 64052
Leopoldas Petrauskas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64049
Faksas +370 706 64137
Rytis Silickas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64111
Gintautas Stumbras
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64196
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Dokumentų valdymo skyrius
Raminta Vyšniauskienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 61826
Lina Masaitienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64032
Lina Masiulionienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64074
Jūra Trinkūnienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64168
Daina Julija Lyderienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64093
Violeta Ramančiuckaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64051
Virgina Stasevičienė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64028
Asta Meškėnaitė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64050
Faksas +370 706 64145
Asta Pesliokienė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64134
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Finansų skyrius
Vitalija Rancovienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64026
Faksas +370 706 64171
Anželika Vaicekauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64176
Angelė Atkočiūnienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64029
Jadvyga Jakštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64046
Jūratė Šapokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64153
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Informacijos technologijų skyrius
Alenas Radvila
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64122
Vaidotas Aleksa
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64092
Linas Sinkevičius
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64142
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Transporto skyrius
Vytautas Bulika
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64186
Faksas +370 5 2726 806
Gintaras Bukauskis
Vyriausiasis mechanikas
Telefonas +370 706 64184
Faksas +370 706 64184
Svajonė Venckuvienė
Vyriausioji dispečerė
Telefonas +370 706 64187
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Personalo skyrius
Žydrūnė Švilpaitė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64047
Rima Marčiulionytė
Skyriaus patarėja
Telefonas +370 706 64017
Faksas +370 706 64177
Raminta Arbočienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64113
Jurga Šaltienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64199
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Turto valdymo skyrius
Rita Hoppenienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64016
Dalia Vaikšnorienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 61820
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuras
Agnė Railaitė-Bardė
Vyriausioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais
Telefonas +370 706 64068
Neringa Dambrauskaitė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64109
Rima Ulasevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64053
Rasa Jablonskytė-Barbuškienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64078
Julita Dudutienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 61824
Tomas Stončius
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 61821
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Vertimų ir informacijos skyrius
Izolda Maliukevičienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64191
Faksas +370 706 64194
Auksė Čepkauskaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64073
Faksas +370 706 64066
Ana Dailidėnienė
Vertėja
Telefonas +370 706 64023
Jolanta Lukošienė
Vertėja
Telefonas +370 706 64082
Erika Sabaliauskaitė
Vertėja
Telefonas +370 706 64 198
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Vidaus audito tarnyba
Daiva Matkevičienė
Vidaus audito tarnybos vadovė
Telefonas +370 706 64159
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Viešųjų pirkimų skyrius
Vida Greičiuvienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64048
Faksas +370 706 64165
Aurika Grozova
Skyriaus patarėja
Telefonas +370 706 64015
Ernestas Čepulis
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64075
Dalė Jankauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64009
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda / Valstybės pažinimo centras
Gailė Ambrazienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64087
Šarūnas Jokubaitis
Vyresnysis specialistas
Telefonas +370 706 64004
Neringa Kuraitė
Vyresnioji specialistė
Marius Kanevičius
Vyresnysis specialistas
Mantas Kuizinas
Vyresnysis specialistas
Telefonas +370 706 64061
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Božena Bagonaitienė
Prezidento Valdo Adamkaus referentė
Telefonas +370 706 64110
Kadenciją baigusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Kadenciją baigusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Goda Bacenskienė
Prezidentės Dalios Grybauskaitės konsultantė
Telefonas +370 706 64106
Valentina Čeplevičiūtė
Prezidentės Dalios Grybauskaitės konsultantė
Telefonas +370 706 64079