Lietuvos Respublikos Prezidentė

Spausdinimo sąrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ
Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Ieva Baubinaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64154
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ
Lina Antanavičienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64 146
Lina Adakauskienė
Grupės vadovo pavaduotoja, Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64007
Kristina Biraitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64030
Ramunė Guobaitė-Kirslienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64006
Edita Kriščiūnienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64148
Aira Mečėjienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64135
Dalia Zabelevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64060
Faksas +370 706 64027
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / NACIONALINIO SAUGUMO GRUPĖ
Živilė Šatūnienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64010
Mindaugas Silkauskas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64091
Aušra Svilainienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64021
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / SPAUDOS TARNYBA
Daiva Ulbinaitė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas + 370 706 64169
Valentina Čeplevičiūtė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64129
Živilė Didžgalvienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64019
Teresė Staniulytė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64039
Liudas Zakarevičius
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas + 370 706 64128
Goda Bacenskienė
Konsultantė
Telefonas +370 706 64036
Paulius Kalmantas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64138
Dovilė Šalkuvienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64018
Faksas + 370 706 64151
Robertas Dačkus
Specialistas
Telefonas +370 706 64035
Valentinas Voitovas
Specialistas
Telefonas + 370 706 64100
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS GRUPĖ
Saulė Mačiukaitė-Žvinienė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas +370 706 64131
Marija Dautartaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64077
Almeda Kurienė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas + 370 706 64070
Lina Kančytė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64161
Faksas +370 706 64120
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / TEISĖS GRUPĖ
Rasa Svetikaitė
Grupės vadovė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja
Telefonas + 370 706 64089
Gabija Grigaitė-Daugirdė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64108
Nadežda Maciejevska
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64124
Faksas +370 706 64096
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / VIDAUS POLITIKOS GRUPĖ
Mindaugas Lingė
Grupės vadovas, Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64103
Gaja Šavelė
Telefonas +370 706 64031
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / UŽSIENIO POLITIKOS GRUPĖ
Nerijus Aleksiejūnas
Grupės vadovas, Respublikos Prezidentės vyriausiasis patarėjas
Telefonas +370 706 64008
Martynas Lukoševičius
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64022
Lina Sučilaitė
Respublikos Prezidentės patarėja
Telefonas +370 706 64140
Dovydas Špokauskas
Respublikos Prezidentės patarėjas
Telefonas +370 706 64054
Andrius Reznikovas
Konsultantas
Telefonas +370 706 64064
Giedrė Isokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64014
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ / UŽSIENIO POLITIKOS GRUPĖ / Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento Prezidento protokolo skyrius
Agnietė Pukaitė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64081
Faksas +370 706 64149
Rasa Mikuckaitė
Antroji sekretorė
Telefonas +370 706 64005
Tadas Žiukas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64076
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris
Giedrius Krasauskas
Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris
Telefonas +370 706 64024
Julita Dudutienė
Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio asistentė
Telefonas +370 706 64025
Faksas +370 706 64170
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuras
Agnė Railaitė-Bardė
Vyriausioji specialistė Lietuvos heraldikos klausimais
Telefonas +370 706 64068
Neringa Dambrauskaitė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64109
Rima Ulasevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64053
Miranda Borusevičiūtė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64183
Rasa Jablonskytė-Barbuškienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64078
Audronė Čerskytė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 61824
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Asmenų aptarnavimo skyrius
Asta Bogušienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64059
Faksas +370 706 64145
Vaiva Verbylaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 61825
Diana Gavrilova
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64057
Vaida Paltanavičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64193
Aurelija Trepšienė
Specialistė
Telefonas +370 706 64154
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Bendrųjų reikalų skyrius
Leopoldas Petrauskas
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64049
Faksas +370 706 64137
Jaroslavas Bogdzevičius
Skyriaus patarėjas
Telefonas +370 706 64033
Faksas +370 706 64137
Diana Jurevičienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64085
Faksas +370 706 64052
Rytis Silickas
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64111
Gintautas Stumbras
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64196
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Dokumentų valdymo skyrius
Raminta Vyšniauskienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 61826
Lina Masaitienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64032
Lina Masiulionienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 64074
Jūra Trinkūnienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64168
Daina Julija Lyderienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64093
Violeta Ramančiuckaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64051
Asta Meškėnaitė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64050
Faksas +370 706 64145
Asta Pesliokienė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64134
Virgina Stasevičienė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 64028
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Finansų skyrius
Vitalija Rancovienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64026
Faksas +370 706 64171
Angelė Atkočiūnienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64029
Jadvyga Jakštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64046
Jūratė Šapokienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64153
Anželika Vaicekauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64176
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Informacijos technologijų skyrius
Alenas Radvila
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64122
Vaidotas Aleksa
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64092
Linas Sinkevičius
Vyriausiasis specialistas
Telefonas +370 706 64142
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Komunikacijos skyrius
Izolda Maliukevičienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64191
Faksas +370 706 64194
Auksė Čepkauskaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64073
Faksas +370 706 64066
Jūratė Užkurėlytė
Bibliografė
Telefonas +370 706 61822
Ana Dailidėnienė
Vertėja
Telefonas +370 706 64023
Jolanta Lukošienė
Vertėja
Telefonas +370 706 64082
Erika Sabaliauskaitė
Vertėja
Telefonas +370 706 64 198
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Personalo skyrius
Gražina Urbonienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64157
Rima Marčiulionytė
Skyriaus patarėja
Telefonas +370 706 64017
Faksas +370 706 64177
Raminta Arbočienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64113
Jurga Šaltienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64199
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Transporto skyrius
Vytautas Bulika
Skyriaus vedėjas
Telefonas +370 706 64186
Faksas +370 5 2726 806
Gintaras Bukauskis
Vyriausiasis mechanikas
Telefonas +370 706 64184
Faksas +370 706 64184
Svajonė Venckuvienė
Vyriausioji dispečerė
Telefonas +370 706 64187
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Turto valdymo skyrius
Rita Hoppenienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64016
Dalia Vaikšnorienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas + 370 706 61820
Vytautas Uziela
Vyresnysis specialistas
Telefonas +370 706 61827
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Valstybės pažinimo centras
Gailė Ambrazienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64087
Rasa Bortkevičiūtė
Vyresnioji specialistė
Telefonas +370 706 641 07
Šarūnas Jokubaitis
Vyresnysis specialistas
Telefonas +370 706 64004
Rugilė Jonykaitė
Vyresnioji specialistė
Neringa Kuraitė
Vyresnioji specialistė
Marius Kanevičius
Vyresnysis specialistas
Mantas Kuizinas
Vyresnysis specialistas
Telefonas +370 706 64061
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Viešųjų pirkimų skyrius
Vida Greičiuvienė
Skyriaus vedėja
Telefonas +370 706 64048
Faksas +370 706 64165
Aurika Grozova
Skyriaus patarėja
Telefonas +370 706 64015
Ernestas Čepulis
Vyriausiasis specialistas
Dalė Jankauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64009
Žydrūnė Švilpaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64047
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris / Vidaus audito tarnyba
Katryna Armonienė
Vidaus audito tarnybos vadovė
Telefonas +370 706 64159
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus
Kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
Božena Bagonaitienė
Prezidento Valdo Adamkaus referentė
Telefonas +370 706 64110