Lietuvos Respublikos Prezidentė

Komunikacijos skyrius

Izolda Maliukevičienė
Skyriaus vedėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64191
Faksas +370 706 64194
Auksė Čepkauskaitė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64073
Faksas +370 706 64066
Jūratė Užkurėlytė
Bibliografė
Funkcijos
Telefonas +370 706 61822
Ana Dailidėnienė
Vertėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64023
Jolanta Lukošienė
Vertėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64082
Erika Sabaliauskaitė
Vertėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64 198

Informacija atnaujinta 2019.02.07 10:34

Atgal