Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Finansų skyrius

Vitalija Rancovienė
Skyriaus vedėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 64026
Faksas +370 706 64171
Anželika Vaicekauskienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64176
Angelė Atkočiūnienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64029
Jadvyga Jakštienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64046
Jūratė Šapokienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64153

Informacija atnaujinta 2021.07.23 07:41

Atgal