Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dokumentų valdymo skyrius

Raminta Vyšniauskienė
Skyriaus vedėja
Funkcijos
Telefonas +370 706 61826
Lina Masaitienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 706 64032
Lina Masiulionienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas + 370 706 64074
Jūra Trinkūnienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64168
Daina Julija Lyderienė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64093
Violeta Ramančiuckaitė
Vyriausioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64051
Virgina Stasevičienė
Vyresnioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64028
Asta Meškėnaitė
Vyresnioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64050
Faksas +370 706 64145
Asta Pesliokienė
Vyresnioji specialistė
Funkcijos
Telefonas +370 706 64134

Informacija atnaujinta 2021.07.23 07:41

Atgal