Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Kanceliarijos nuostatai

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija yra valstybės įstaiga, padedanti Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas ir atliekanti Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos Prezidento 2021 m. rugpjūčio 10 d. potvarkiu Nr. 2K-80 "Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuostatų ir jos struktūros patvirtinimo")

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašas (Žin., 2006, Nr. 133-50562013, Nr. 51-2586TAR, 2016-08-29, Nr. 22808; Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2016-08-30) )

Informacija atnaujinta 2021.11.29 11:40