Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus proga

2013-08-04

Gerbiami ceremonijos dalyviai, mieli žemaičiai,

šiandien minime šiose žemėse gyvenusių mūsų protėvių krikšto pradžios 600 metų jubiliejų. Šia proga atidengiame atminimo lentą, kurios įrašas parodo, kokie svarbūs Europos ir krikščionybės istorijai buvo žmonės, stovėję čia, kalvotose Žemaitijos apylinkėse.

Žemaičių krikštas žymi ne tik Lietuvos, bet ir vìso Europos žemyno krikštijimo pabaigą, todėl Vakarų istorijoje, neatsiejamoje nuo krikščionybės, užsispyrę žemaičiai visada išliks kaip paskutinės pagoniškos žemės šeimininkai.

Krìkštas sujungė Lietuvą su krikščioniškąja Europa. Vadinasi, ir su kultūra, mokslu bei tikėjimo vertybėmis, kurios neatsiejamos nuo stiprios ir pažangios visuomenės. Išlaikydami savitumą, tapome stiprios ir vienìngos bendruomenės dalimi.

Žemaitijos krikšto jubiliejus - tai mūsų visų susitikimas su savo protėviais. Jie troško, kad šios žemės būtų vieningos, jautė didžiulę atsakomybę už šias lygumas ir kalvas.

Tad mūm visīms nuoru palinkieti drōsē , truopnē ėr užsespyrusē sauguoti ton žemi. Vėskas kas buvuom, kas asam ėr kou būsam īr skėrta anā- Mūsa Lietuvā!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.05 16:35

Atgal