Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Jungtinių Tautų Interneto valdymo forume

2010-09-14

Gerbiamieji Interneto valdymo forumo dalyviai ir svečiai,

Toks gausus Jūsų dalyvavimas rodo šio forumo reikalingumą ir svarbą.

Dar taip neseniai, XX a. antroje pusėje gimęs internetas jau tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Be globalaus elektroninio tinklo nebeįsivaizduojamas šių dienų verslas, viešosios paslaugos, informacijos sklaida, kultūra, žmonių bendravimas, pramogos ir laisvalaikis.

Interneto plėtra itin svarbi viso pasaulio pažangai. Tai erdvė kūrėjams, verslininkams, mokslininkams, žmogaus teisių gynėjams.

Džiugu, kad veiklą pradėjęs Atėnuose, šis forumas persikėlė į Vilnių, vadinamą Šiaurės Atėnais. Lietuva per pastarąjį dešimtmetį pasiekė išties gražių rezultatų. Pagal interneto spartą ir judriojo telefono ryšio skvarbą esame tarp pirmaujančių pasaulio šalių.

Todėl ir toliau turime investuoti į technologijų plėtrą ir sparčiau įgyvendinti tiek nacionalinę, tiek Europinę skaitmeninę darbotvarkę.

Internetas ne tik skatina žinių visuomenės plėtrą, bet ir iškelia naujų iššūkių, susijusių su asmens duomenų apsauga, nepilnamečių išnaudojimu, įvairaus masto vagystėmis, intelektinės nuosavybės apsauga. Globalaus tinklo galimybėmis vis dažniau bando pasinaudoti nesąžiningi vartotojai.

Tai liudija ir per pastaruosius keletą metų dešimteriopai išaugęs saugumo incidentų skaičius internete, padidėjęs nelegalios programinės įrangos vartojimas.

Pavienės nacionalinės priemonės neįveiks visų kylančių iššūkių. Todėl būtinas glaudesnis ir platesnis dialogas tarp suinteresuotų grupių: nacionalinių ir tarptautinių institucijų, verslo, vartotojų teisių apsaugos ir kitų nevyriausybinių organizacijų.

Tarptautinė bendruomenė neturi kito pasirinkimo, kaip tik sutelkti jėgas reikalingam atsakui rasti. Būtina stiprinti ateities interneto infrastruktūros patikimumą ir saugumą. Konsoliduoti visų šalių pastangas vykdant bendrus tyrimus ir numatant galimus sprendimus.

Ir kiekvienas iš mūsų galime įnešti deramą indėlį į darnaus interneto plėtrą. Atsižvelkime į visų teisėtai internete veikiančių asmenų lūkesčius bei interesus.

Išlaikykime interneto kaip laisvos erdvės pagrindinius principus. Ir tuo pačiu ieškokime būdų užkirsti kelią žalingai veiklai elektroninėje erdvėje.

Linkiu forumo dalyviams naujų idėjų, ryžtingų sprendimų ir turiningai praleisto laiko.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 10:30

Atgal