Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija žiniasklaidai

Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas.

Viešosios informacijos rengėjų atstovai į Kanceliariją gali įeiti tik Kanceliarijos darbo laiku (8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.). Į Kanceliariją viešosios informacijos  rengėjų atstovai įleidžiami per pagrindinį Reprezentacinių rūmų įėjimą. Pasibaigus Kanceliarijos darbo laikui, jei nėra oficialių renginių, viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami tik su juos kviečiančio Kanceliarijos darbuotojo užsakytu ir Vadovybės apsaugos departamento leidimų biure išduotu vienkartiniu leidimu žiniasklaidos atstovams.

Viešosios informacijos rengėjų atstovai, įeidami į Kanceliariją, privalo matomoje vietoje prie drabužių prisisegti akreditavimo kortelę ar Vadovybės apsaugos departamento leidimų biure išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams.

Viešosios informacijos rengėjų atstovai, pateikę Kanceliarijos akreditavimo kortelę, specialaus akreditavimo kortelę arba Vadovybės apsaugos departamento leidimų biure išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams, po Vadovybės apsaugos departamento pareigūno patikros turi teisę darbo metu ir darbo reikmėms naudotis Žiniasklaidos centre ir Žiniasklaidos konferencijų salėje esančiomis darbo vietomis ir technika, Komunikacijos grupės parengta ir platinama informacine medžiaga bei dokumentais.

Kitose Kanceliarijos patalpose bei Reprezentacinių rūmų teritorijoje viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti (imti interviu, fotografuoti, filmuoti, kitaip rengti viešąją informaciją) tik lydimi Komunikacijos grupės darbuotojo.

Viešosios informacijos rengėjų atstovų buvimo vietą ir laiką oficialių renginių metu nustato Komunikacijos grupė. Į oficialius renginius viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami likus 5 minutėms (jei atskiru pranešimu nenurodomas kitas laikas) iki renginio pradžios. Pavėlavę viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą neįleidžiami.

Oficialių renginių metu viešosios informacijos rengėjų atstovų apranga turi būti tvarkinga, dalykinio stiliaus. Nesilaikantys šių reikalavimų, viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą gali būti neįleidžiami.

Antrajame Reprezentacinių rūmų aukšte, kuriame dirba Lietuvos Respublikos Prezidentas, viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti tik oficialių renginių metu arba rengdami Lietuvos Respublikos Prezidento interviu. Viešosios informacijos rengėjų atstovai dirba tik patalpose, kuriose vyksta šie renginiai arba interviu ir tik lydimi Komunikacijos grupės darbuotojo.

Dėl interviu su Lietuvos Respublikos Prezidentu tariamasi iš anksto, pateikiant raštišką prašymą Komunikacijos grupei. Prašyme turi būti nurodytas viešosios informacijos rengėjo pavadinimas, jo atstovo pavardė, pageidaujama data ir pagrindinės interviu temos arba planuojami pateikti klausimai.

Pranešimus, kuriuose perteikiama Lietuvos Respublikos Prezidento nuomonė, skelbia Komunikacijos grupės vadovas arba kitas Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.

Pranešimai žiniasklaidai ir kita oficiali informacija platinama elektroniniu paštu ir skelbiama tinklalapyje www.prezidentas.lt.

Dėl vienkartinės akreditacijos prašome kreiptis tel. 8 706 64018 arba 8 706 64138 arba el. paštu komunikacija@prezidentas.lt.

Televizinės kokybės vaizdo medžiagą registruoti vartotojai gali rasti čia.