Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

EVT – dėmesys ekonomikai ir augimo skatinimui

2019-03-22

Penktadienis, kovo 22 d. (Briuselis). Briuselyje Europos Vadovų Taryboje (EVT) dalyvaujantys 28 ES valstybių lyderiai kartu su Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos premjerais paminėjo 25-ąjį Europos ekonominės erdvės (EEE) jubiliejų.

Europos ekonominė erdvė, kuriai šiuo metu priklauso visos ES narės, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija, įkurta 1994 metais. Jos tikslas – skatinti ekonominį bendradarbiavimą tarp Europos šalių, panaikinant muitus ir kitus prekybos, paslaugų bei darbuotojų judėjimo suvaržymus.

Šiai erdvei priklausančios šalys taip pat prisideda prie bendrų pastangų ekonominiams ir socialiniams skirtumams tarp valstybių bei regionų mažinti. Pagal įvairius EEE finansinius mechanizmus Lietuva per 2004–2014 m. laikotarpį yra gavusi 151 mln. eurų paramos, dar beveik 109 mln. eurų mūsų valstybei suplanuota skirti iki 2021 metų.

Šios lėšos buvo panaudotos moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinti, sveikatos paslaugų kokybei gerinti, darbui su rizikos grupėms priklausančiais vaikais ir jaunimu, pilietinei visuomenei stiprinti ir kitoms svarbioms sritims.

Briuselyje ES šalių vadovai taip pat aptarė bendras rekomendacijas, kaip stiprinti Europos Sąjungos ir euro zonos ekonominį augimą. Vasario mėnesį Europos Komisija pateikė individualias kiekvienos valstybės narės ataskaitas, kuriose įvertino jų pažangą įgyvendinant 2018 m. rekomendacijas.

Lietuvai skirtoje ataskaitoje pabrėžiama, kad šalies ekonomika per praėjusius metus augo 3,6 proc., didėjo investicijos ir mažėjo nedarbas. Teigiamai vertinama verslo aplinka.

Tačiau Lietuva sulaukė pastabų, kad skurdas ir pajamų nelygybė išlieka viena didžiausių ES. Pabrėžiama nepakankamai sparti švietimo sektoriaus pertvarka, prasti sveikatos priežiūros rezultatai, per mažos pensijos. Akcentuojami dideli ekonominiai ir socialiniai regionų skirtumai, didesnių investicijų poreikis inovacijų skatinimui.

Prezidentės spaudos tarnyba

Informacija atnaujinta 2019.03.22 12:16

Atgal