Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Estijos Respublikos Prezidento, Latvijos Respublikos Prezidento ir Lietuvos Respublikos Prezidento bendras pareiškimas dėl padėties prie ES išorės sienos su Baltarusija

2021-11-15

Mes, Estijos Respublikos Prezidentas Alaras Karisas, Latvijos Respublikos Prezidentas Egilas Levitas ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, 2021 m. lapkričio 15 d. susitikome Vilniuje. Aptarėme Baltarusijos režimo vykdomą hibridinę ataką ir pasikeitėme nuomonėmis dėl blogėjančios padėties prie ES išorės sienos su Baltarusija.

Atsižvelgdami į paskelbtą nepaprastąją padėtį prie Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos sienos su Baltarusija, į 2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir Šiaurės Atlanto tarybos lapkričio 12 d. priimtą pareiškimą dėl situacijos Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje, mes, Estijos, Latvijos ir Lietuvos Prezidentai, kartu:

  • smerkiame veiksmus, kurių A. Lukašenkos režimas imasi panaudodamas migrantus politiniais tikslais;
  • esame susirūpinę dėl šiuo metu Baltarusijoje esančių migrantų, kurie verčiami pažeisti Europos Sąjungos sieną, žmogaus teisių ir saugumo, ir raginame A. Lukašenkos režimą laikyti atsakingą už prekybą žmonėmis;
  • reiškiame visapusišką paramą veiksmams, kurių Lenkijos Respublika ėmėsi Europos Sąjungos išorės sienai apsaugoti;
  • reiškiame dėkingumą Europos Sąjungos institucijoms ir agentūroms, ypač FRONTEX, ir kitoms valstybėms narėms už paramą šios hibridinės atakos metu;
  • raginame Europos Komisiją nedelsiant įgyvendinti 2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas teikiant pasiūlymus dėl būtinų Europos Sąjungos migracijos ir prieglobsčio politikos teisinės sistemos pakeitimų ir teikiant tinkamą Europos Sąjungos finansinę paramą fizinių barjerų ir infrastruktūros statybai;
  • vertiname NATO sąjungininkių solidarumą ir paramą dėl to, kad jos išlieka budrios ir siekia užkirsti kelią tolesniam padėties eskalavimui ir galimoms Baltarusijos režimo provokacijoms toliau instrumentalizuojant nelegalią migraciją, bei dėl to, kad jos stebi poveikį Aljanso saugumui;
  • kviečiame Europos Sąjungos ir NATO vadovus dėti daugiau diplomatinių pastangų nelegalios migracijos kilmės šalyse;
  • raginame visas atitinkamas tarptautines organizacijas aktyviai įsitraukti sprendžiant A. Lukašenkos režimo sukeltą situaciją. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba reagavo į esamą rimtą padėtį bei ją įvertino, todėl raginame JT Žmogaus teisių tarybą, JT vyriausiąjį pabėgėlių reikalų komisarą ir Tarptautinę migracijos organizaciją imtis konkrečių veiksmų;
  • išreiškiame pasirengimą toliau remti Baltarusijos pilietinę visuomenę.

Pasirašo:

Estijos Respublikos Prezidentas

Latvijos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Alaras Karisas                                Egilas Levitas              Gitanas Nausėda

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.11.15 15:24

Atgal