Lietuvos Respublikos Prezidentė

Ekskursijos

Nemokamos ekskursijos po Prezidento rūmus organizuojamos penktadieniais nuo 16.15 iki 17 30 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.30 val. bei sekmadieniais – nuo 9.00 iki 12.45 val.

Ekskursijos vyksta ir anglų kalba (penktadieniais ir sekmadieniais). Grupės dydis iki 25 žmonių.

Atvykus į ekskursiją su savimi būtina turėti asmens dokumentus.

Ekskursiją galite užsakyti telefonu Vilniuje +370 706 64073  arba el. paštu ekskursijos@prezidentas.lt.

  • Užsisakius ekskursiją, Jums išsiunčiamas atsakymas apie pavykusį arba nepavykusį užsakymą. Atsakymai siunčiami darbo valandomis. Užsakę ne darbo dienomis, atsakymą gausite vėliau.
  • Jeigu per 3 dienas negavote užsakymo patvirtinimo, apie tai prašome informuoti elektroniniu paštu ekskursijos@prezidentas.lt arba tel. +370 706 64073.
  • Ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki užsakytos ekskursijos adresu ekskursijos@prezidentas.lt būtina atsiųsti ekskursijos dalyvių sąrašą, kuriame būtų dalyvių vardai, pavardės ir pilna gimimo data (metai-mėnuo-diena). Šie duomenys perduodami Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (duomenų tvarkytojas). Šis departamentas, vadovaudamasis Informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktoriaus 2006-05-16 įsakymu Nr. 1V-147 (Žin., 2006, Nr. 57-2052), 12 p., atlieka ekskursijų dalyvių, įeinančių į saugomą objektą, duomenų elementų patikrą. Dalyviai pilną gimimo datą gali pranešti tiesiogiai Vadovybės apsaugos departamentui, nurodydami ekskursijos datą ir laiką.
  • Likus mažiau kaip 3 dienoms iki ekskursijos, užsakymai nepriimami.

Informacija atnaujinta 2018.08.22 15:26