Lietuvos Respublikos Prezidentė

Ekskursijos

Nemokamos ekskursijos po Prezidento rūmus organizuojamos penktadieniais nuo 16.15 iki 17 30 val., šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.30 val. bei sekmadieniais – nuo 9.00 iki 12.45 val.

Ekskursijos vyksta ir anglų kalba (penktadieniais ir sekmadieniais). Grupės dydis iki 25 žmonių.

Atvykus į ekskursiją su savimi būtina turėti asmens dokumentus.

Ekskursiją galite užsakyti telefonu Vilniuje +370 706 64073  arba el. paštu ekskursijos@prezidentas.lt.

  • Užsisakius ekskursiją, Jums išsiunčiamas atsakymas apie pavykusį arba nepavykusį užsakymą. Atsakymai siunčiami darbo valandomis. Užsakę ne darbo dienomis, atsakymą gausite vėliau.
  • Jeigu per 3 dienas negavote užsakymo patvirtinimo, apie tai prašome informuoti elektroniniu paštu ekskursijos@prezidentas.lt arba tel. +370 706 64073.
  • Ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki užsakytos ekskursijos adresu ekskursijos@prezidentas.lt būtina atsiųsti ekskursijos dalyvių sąrašą, kuriame būtų dalyvių vardai, pavardės ir asmens kodai. Asmens kodo duomenys perduodami Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (duomenų tvarkytojas). Šis departamentas, vadovaudamasis Informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktoriaus 2006-05-16 įsakymu Nr. 1V-147 (Žin., 2006, Nr. 57-2052), 12 p., atlieka ekskursijų dalyvių, įeinančių į saugomą objektą, duomenų elementų patikrą. Dalyviai asmens kodus gali pranešti tiesiogiai Vadovybės apsaugos departamentui, nurodydami ekskursijos datą ir laiką.
  • Likus mažiau kaip 3 dienoms iki ekskursijos, užsakymai nepriimami.

Informacija atnaujinta 2018.05.11 13:17