Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Diana Nausėdienė priėmė lituanistinės mokyklėlės Italijoje vaikus

2020-07-31

Pirmoji ponia Prezidento rūmų aplankyti pakvietė Romos lituanistinės mokyklėlės „Bitutė“ vaikus iš mišrių lietuvių ir italų šeimų, kurios šiuo metu svečiuojasi Lietuvoje. Juos lydėjo pedagogės ir mamos, Romos lietuvių bendruomenės narės. Su vaikais pasisveikino ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.

„Labai džiaugiuosi, kad lietuvių bendruomenės pasaulyje gyvuoja ir puoselėja lietuviškumą, ugdo meilę lietuvių kalbai, kad ir kaip toli būtų nuo Lietuvos. Labai svarbu jaustis bendruomene, kurios neriboja geografinės sienos. Viena Lietuva, kurią kuriame visi“, –  sakė pirmoji šalies ponia, kuri globoja lituanistinį švietimą pasaulio lietuvių bendruomenėse. Su bendruomenės pirmininke Elze Di Meglio ponia Diana aptarė dvikalbių vaikų neformalaus ugdymo iššūkius, specialių metodikų ir nuotolinių programų sukūrimo galimybes. Lietuvės mamos išsakė lūkestį, kad jei užsienyje gyvenantys lietuvių kilmės vaikai turėtų galimybę vasarą lankyti valstybinius Lietuvos darželius integracija būtų žymiai spartesnė ir organiškesnė, ištrinanti ribas tarp „jūsų“ ir „mūsų“.

Diana Nausėdienė pasidžiaugė, kad vaikams rūpi jų tėvų ir senelių gimtinė, kad Lietuvoje gyvenanti jų mokytoja Alina Vyčaitė vasarą čia organizuoja veiklas ir visi lanko pilis, universitetus, galerijas, parkus, dalyvauja įvairiose edukacijose. Šiandien pirmoji ponia aprodė jiems dalį Prezidentūros.

Lituanistinėje mokyklėlėje Romoje 3-14 metų vaikai šeštadieniais mokosi kalbos, piešia Lietuvą, skaito apie ją, jos kultūrą, žmones, tradicijas, taip pat švenčia lietuviškas šventes, gamina lietuviškus valgius.

„Skiepydami vaikams lietuvybės geną, stiprinate Tėvynę, be to, dovanojate jaunajai kartai didelę brangenybę – retą ir unikalią pasaulio kalbą. Žmonės, kalbantys lietuvių kalba – taip pat unikalūs“, – pabrėžė D. Nausėdienė, dėkodama už šeimų prisidėjimą prie mūsų bendro tikslo – kurti pagarbas, saugumu ir gerove grįstą valstybę, paremtą globalios visuomenės idėja.

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2020.07.31 13:32

Atgal