Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2021-12-31
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-12-31
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-12-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO DARIUI STANIULIUI
2021-12-30
DĖL DARIAUS STANIULIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ BIURO IR KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽENEVOJE
2021-12-30
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-12-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-12-23
DĖL MALONĖS SUTEIKIMO
2021-12-22
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO EVELINAI DOBROVOLSKAI
2021-12-22
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-12-22
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-12-22
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-12-22
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-12-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVALGYBOS KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO NR. XIV-734, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1861 16-1, 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 22-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-735, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-950 11 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-758, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1904 2 STRAIPSNIO IR PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-759, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 573 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-773, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO NR. VIII-1029 14, 18 IR 112 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-774 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I- 1338 2, 3, 5, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-775 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2021-12-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS AUSTRALIJOJE DARIAUS DEGUČIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI NAUJAJAI ZELANDIJAI
2021-12-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS TURKIJOS RESPUBLIKOJE RIČARDO DEGUČIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI IRANO ISLAMO RESPUBLIKAI
2021-12-15
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL KONVENCIJOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE, KURIĄ PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES 34 STRAIPSNĮ PATVIRTINO TARYBA, IR DĖL KONVENCIJOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE PROTOKOLO, KURĮ PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES 34 STRAIPSNĮ PATVIRTINO TARYBA, RATIFIKAVIMO“ NR. IX-2007 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 3-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-12-15
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-12-15
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FISKALINĖS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NR. XII-1289 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-12-15
DĖL APYGARDOS TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2021-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2021-12-08
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI SUSITARIMĄ DĖL TARPTAUTINĖS ENERGETIKOS PROGRAMOS (PAKEISTĄ 2018 M. VASARIO 17 D.)
2021-12-07
DĖL ROLANDO KAČINSKO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS GRAIKIJOS RESPUBLIKOJE, ALBANIJOS RESPUBLIKAI IR KIPRO RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2021-12-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. BIRŽELIO 21 D. DEKRETO NR. 1K-1011 „DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO
2021-12-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMUI
2021-12-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMUI
2021-12-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMUI
2021-12-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-12-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMUI
2021-12-02
DĖL APYGARDOS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2021-12-02
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-12-02
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-12-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-12-01
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2021-12-01
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMUI