Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-11-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-11-25
DĖL ASTOS RADIKAITĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE DANIJOS KARALYSTĖJE IR ISLANDIJOS RESPUBLIKAI
2021-11-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO ASTAI RADIKAITEI
2021-11-25
DĖL VALDO LASTAUSKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI LATVIJOS RESPUBLIKOJE
2021-11-25
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-11-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO VALDUI LASTAUSKU
2021-11-24
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMUI
2021-11-24
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMUI
2021-11-24
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ
2021-11-22
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2021-11-22
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2021-11-22
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2021-11-22
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ
2021-11-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-11-12
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-11-11
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-11-05
DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2021-11-03
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2021-11-03
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-11-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 18 IR 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-588 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI