Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-10-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUOLATINIO ATSTOVO EUROPOS SĄJUNGOJE ĮSTATYMO NR. IX-1165 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-591 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 5, 21, 49 STRAIPSNIŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-592 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2021-10-29
DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS NARIO ATLEIDIMO
2021-10-27
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE IR JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI ARTŪRO GAILIŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI AFRIKOS SĄJUNGAI, ARABŲ LYGAI IR LIBANO RESPUBLIKAI
2021-10-27
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2012 M. KOVO 23 D. DEKRETO NR. 1K-1002 „DĖL KARIUOMENĖS DALINIŲ NUOLATINIO DISLOKAVIMO TAIKOS METU VIETŲ IR TERITORINIŲ MANEVRAVIMO RIBŲ“ PAKEITIMO
2021-10-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-10-26
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI
2021-10-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1005 4, 12, 47, 48, 49, 50, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 481 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIV-584 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2021-10-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-10-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-10-20
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-10-15
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2021-10-13
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ
2021-10-13
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJĄ
2021-10-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 23 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-10-11
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-10-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. X-242 4, 9, 53, 59, 74, 76 IR 77 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 2, 11, 24, 38 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-10-07
DĖL IGLIAUKOS HERBO PATVIRTINIMO
2021-10-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-10-04
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-10-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2021-10-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO