Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-08-31
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2021-08-25
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI BELGIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, MALTOS RESPUBLIKOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS SUSITARIMĄ, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA EUROPOS STABILUMO MECHANIZMO STEIGIMO SUTARTIS
2021-08-25
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI BELGIJOS KARALYSTĖS, BULGARIJOS RESPUBLIKOS, ČEKIJOS RESPUBLIKOS, DANIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, KROATIJOS RESPUBLIKOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, VENGRIJOS, MALTOS RESPUBLIKOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, RUMUNIJOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS SUSITARIMĄ, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS SUSITARIMAS DĖL ĮNAŠŲ Į BENDRĄ PERTVARKYMO FONDĄ PERVEDIMO IR SUJUNGIMO
2021-08-18
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-08-13
DĖL TEISIŲ KARIAMS SUTEIKIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATVEJU
2021-08-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO KASMETINIŲ ATOSTOGŲ ATŠAUKIMO
2021-08-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-08-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-08-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-08-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-08-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-08-11
DĖL DARIAUS DEGUČIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI AUSTRALIJOJE
2021-08-11
DĖL JOLANTOS BALČIŪNIENĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE UNESCO
2021-08-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIO SKYRIMO
2021-08-10
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO EITVYDUI BAJARŪNUI
2021-08-04
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-08-04
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-08-04
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO SKYRIMO
2021-08-03
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO