Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-07-30
DĖL KRIAUNŲ HERBO PATVIRTINIMO
2021-07-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-28
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-07-28
DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS
2021-07-26
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-07-20
DĖL VAIDOTO VERBOS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI, LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIU ATSTOVU PRIE EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS, JUNGTINIŲ TAUTŲ SKYRIAUS VIENOJE, TARPTAUTINĖS ANTIKORUPCIJOS AKADEMIJOS, TARPTAUTINĖS ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪROS IR VISUOTINIO BRANDUOLINIŲ BANDYMŲ UŽDRAUDIMO ORGANIZACIJOS
2021-07-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO VAIDOTUI VERBAI
2021-07-20
DĖL ARTŪRO GAILIŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE IR JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI
2021-07-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO ARTŪRUI GAILIŪNUI
2021-07-19
DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO SKYRIMO
2021-07-19
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-07-14
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-07-14
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-492, LIETUVOS RESPUBLIKOS AVIACIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-2066 11 IR 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-493,
2021-07-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2021-07-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ISPANIJOS KARALYSTĖJE, LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖS ATSTOVĖS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS LYROS PUIŠYTĖS-BOSTROEM SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI IR ARGENTINOS RESPUBLIKAI
2021-07-13
DĖL RIČARDO DEGUČIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI TURKIJOS RESPUBLIKOJE
2021-07-13
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINEI PROKUROREI NIDAI GRUNSKIENEI
2021-07-12
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-07-12
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2021-07-07
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-07-05
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS 6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) IR TAUTIŠKOS GIESMĖS DIENOS PROGA
2021-07-05
DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI
2021-07-05
DĖL MALONĖS SUTEIKIMO
2021-07-01
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-01
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-01
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-07-01
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-07-01
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-07-01
DĖL PIRMOJO KARININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2021-07-01
DĖL APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU
2021-07-01
DĖL APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU