Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-06-30
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-30
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI GLOBALIĄ SU AUKŠTUOJU MOKSLU SUSIJUSIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO KONVENCIJĄ
2021-06-29
DĖL ANDRIAUS PULOKO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2021-06-23
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-06-23
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2021-06-21
DĖL SUVALKIJOS (SŪDUVOS) DIDŽIOJO IR MAŽOJO HERBŲ PATVIRTINIMO
2021-06-21
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2021-06-18
DĖL BRIGADOS GENEROLO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2021-06-18
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI VYTAUTO ZELIANKOS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2021-06-17
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-14
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-06-14
DĖL GEDIMINO VARVUOLIO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JAPONIJOJE, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, INDONEZIJOS RESPUBLIKAI, MALAIZIJAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI, SINGAPŪRO RESPUBLIKAI IR PIETRYČIŲ AZIJOS VALSTYBIŲ ASOCIACIJAI (ASEAN) PAREIGŲ
2021-06-14
DĖL ANDRIAUS KRIVO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ BIURO IR KITŲ TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽENEVOJE PAREIGŲ
2021-06-14
DĖL ARTŪRO ŽURAUSKO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS LATVIJOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2021-06-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2021-06-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ARVYDĄ DAUGĖLĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2021-06-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO NERIJAUS MEILUČIO SKYRIMUI ŠIO TEISMO PIRMININKU
2021-06-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI DANUTĘ JOČIENĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKE
2021-06-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIO ATLEIDIMO
2021-06-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO NR. I-480 12, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 45, 74, 76, 78, 79-1, 81, 90, 91-1, 91-2, 101, 104, 105, 119, 120, 122 STRAIPSNIŲ, VI SKYRIAUS PIRMOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR VII SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-06-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-06-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-06-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-06-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-06-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-06-03
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-03
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-03
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-03
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2021-06-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI ALGIMANTO VALANTINO ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2021-06-03
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-06-02
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-06-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-06-02
DĖL APDOVANOJIMO ORDINO ,,UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ MEDALIU TĖVO DIENOS PROGA
2021-06-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO