Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-05-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-05-21
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI DONATĄ JASĄ VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NARIU
2021-05-21
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI JELENĄ DILIENĘ VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NARE
2021-05-20
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-20
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-05-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO IŠIMTIES TVARKA
2021-05-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ISPANIJOS KARALYSTĖJE LYROS PUIŠYTĖS-BOSTROEM SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINE ATSTOVE PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS
2021-05-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE AUDROS PLEPYTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE MEKSIKOS JUNGTINĖMS VALSTIJOMS
2021-05-17
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. XI-2220 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 16-3 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-05-17
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-05-12
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS KOSMOSO AGENTŪROS SUSITARIMĄ DĖL ASOCIJUOTOS NARYSTĖS
2021-05-11
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-05-11
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-05-11
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-05-11
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-05-11
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-05-11
DĖL DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-11
DĖL DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-11
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-11
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-11
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI DANUTĖS GASIŪNIENĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2021-05-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-05-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI ALGIMANTĄ VALANTINĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU
2021-05-04
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2021-05-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2021-05-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2021-05-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-05-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL PAREIŠKIMŲ PAGAL 1959 M. BALANDŽIO 20 D. EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE IR 1978 M. KOVO 17 D. EUROPOS KONVENCIJOS DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE PAPILDOMĄ PROTOKOLĄ“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE ANTROJO PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO“ NR. IX-1997 PAPILDYMO 4 IR 5 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2021-05-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO ANDRIUI NAMAVIČIUI
2021-05-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO RAMŪNUI MISIULIUI