Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-04-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2021 M. SAUSIO 25 D. DEKRETO NR. 1K-504 „DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ DIENŲ MINĖJIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021-04-29
DĖL RYČIO PAULAUSKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI JUNGTINĖSE TAUTOSE
2021-04-29
DĖL AUDROS PLEPYTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE
2021-04-29
DĖL ANDRIAUS NAMAVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI PRIE EUROPOS TARYBOS
2021-04-29
DĖL RAMŪNO MISIULIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE
2021-04-29
DĖL AUDROS PLEPYTĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS JUNGTINĖSE TAUTOSE PAREIGŲ
2021-04-27
DĖL APDOVANOJIMO ORDINO „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ MEDALIU MOTINOS DIENOS PROGA
2021-04-26
DĖL BILIONIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2021-04-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-04-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-04-23
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-04-22
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL KEITIMOSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS
2021-04-19
DĖL VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO
2021-04-14
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-04-14
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-04-14
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-04-14
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2021-04-13
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2021-04-13
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-04-13
DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS NARIO SKYRIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2015 M. KOVO 5 D. DEKRETO NR. 1K-246 „DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021-04-07
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI PROTOKOLĄ, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA 1963 M. VIENOS KONVENCIJA DĖL CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ BRANDUOLINĘ ŽALĄ, IR KONVENCIJĄ DĖL PAPILDOMOS KOMPENSACIJOS UŽ BRANDUOLINĘ ŽALĄ
2021-04-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR SUOMIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUTARTIES DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO IR APSAUGOS NUTRAUKIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ŠVEDIJOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO IR ABIPUSĖS APSAUGOS NUTRAUKIMO
2021-04-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR SINGAPŪRO RESPUBLIKOS INVESTICIJŲ APSAUGOS SUSITARIMĄ IR EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR VIETNAMO SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS INVESTICIJŲ APSAUGOS SUSITARIMĄ
2021-04-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI ANDRIŲ VAIŠNĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIU
2021-04-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI ŠARŪNĄ LIEKĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIU