Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2021-01-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-01-28
DĖL GINTĖS BERNADETOS DAMUŠIS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS DANIJOS KARALYSTĖJE IR ISLANDIJOS RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2021-01-28
DĖL ARVYDO DAUNORAVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS EGIPTO ARABŲRESPUBLIKOJE, KATARO VALSTYBEI, JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI, LIBANO RESPUBLIKAI IR ARABŲ LYGAI PAREIGŲ
2021-01-28
DĖL AURIMO TAURANTO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS, LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO ATSTOVO PRIE EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS, JUNGTINIŲ TAUTŲ SKYRIAUS VIENOJE, TARPTAUTINĖS ANTIKORUPCIJOS AKADEMIJOS, TARPTAUTINĖS ATOMINĖS ENERGIJOS AGENTŪROS IR VISUOTINIO BRANDUOLINIŲ BANDYMŲ UŽDRAUDIMO ORGANIZACIJOS PAREIGŲ
2021-01-26
DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBOS NARIO SKYRIMO
2021-01-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO IŠIMTIES TVARKA
2021-01-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2021 M. SAUSIO 20 D. DEKRETO NR. 1K-494 „DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
2021-01-25
DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ DIENŲ MINĖJIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2021-01-22
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SIMONUI ŠATŪNUI
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2021-01-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2021-01-20
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2021-01-15
DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO
2021-01-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ALGĮ NORKŪNĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2021-01-14
DĖL NIDOS GRUNSKIENĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINE PROKURORE
2021-01-08
DĖL APDOVANOJIMO SAUSIO 13-OSIOS ATMINIMO MEDALIU
2021-01-07
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-01-07
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2021-01-05
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI INGĄ ŽILIENĘ IŠ VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PIRMININKO PAREIGŲ