Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2020-11-26
DĖL NUOLATINĖS TEISĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS PRIE TEISĖJŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO
2020-11-26
DĖL TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO SKYRIMO
2020-11-26
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI GIEDRĘ LASTAUSKIENĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJA
2020-11-25
DĖL INGRIDOS ŠIMONYTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRE PIRMININKE
2020-11-24
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-11-19
Dėl PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-11-18
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO KANDIDATŪROS
2020-11-18
DĖL DAINIAUS JUNEVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE
2020-11-17
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LAIKINAI EINANČIAM LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS SAULIUI SKVERNELIUI IR LAIKINAI PAREIGAS EINANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2020-11-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GRĄŽINAMŲ ĮGALIOJIMŲ PRIĖMIMO IR PAVEDIMO JAI LAIKINAI EITI SAVO PAREIGAS
2020-11-09
DĖL DIANOS MICKEVIČIENĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOJE
2020-11-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO DIANAI MICKEVIČIENEI
2020-11-04
DĖL DARIAUS VEDRICKO SKYRIMO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUMI
2020-11-04
DĖL PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2020-11-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2020-11-04
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2020-11-03
DĖL MALONĖS SUTEIKIMO
2020-11-03
DĖL NAUJAI IŠRINKTO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMOJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2020-11-03
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO