Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2020-10-29
DĖL LR SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 24,31,33 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3327 IR LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4,7,12,13,14,15,16,19,20,24,26,27,29,32,32 1,33,35 1,53 STRAIPSNIŲ, 9 SKIRSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-3328 GRĄŽINIMO LR SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2020-10-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RUSIJOS FEDERACIJOJE EITVYDO BAJARŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI UZBEKISTANO RESPUBLIKAI
2020-10-20
DĖL MARIJAUS GUDYNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI AIRIJOJE
2020-10-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO MARIJUI GUDYNUI
2020-10-20
DĖL EGIDIJAUS MEILŪNO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS AIRIJOJE PAREIGŲ
2020-10-20
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-10-20
DĖL ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-10-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR RANGO SUTEIKIMO
2020-10-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2020-10-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL NATO GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGOMS, JUNGTINĖMS EKSPEDICINĖMS PAJĖGOMS PRISKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ IR NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS KARINĖSE VADAVIETĖSE TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ LIETUVOS KARIŲ IR CIVILIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNAUTOJŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2020-10-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2019 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO NR. XIII-2710 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2020-10-07
DĖL PLUTIŠKIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2020-10-05
DĖL PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2020-10-05
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ