Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2020-07-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2020-07-29
DĖL PIRMOJO KARININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-27
DĖL APYGARDOS TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO SKYRIMO
2020-07-27
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2020-07-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR RANGO SUTEIKIMO
2020-07-24
DĖL TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO SKYRIMO
2020-07-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2020-07-24
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RASAI SVETIKAITEI
2020-07-24
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-07-24
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
2020-07-22
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-07-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO NR. VIII-1756 PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2020-07-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO
2020-07-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS SEKRETORIAUS SKYRIMO
2020-07-14
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU
2020-07-14
DĖL APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU
2020-07-14
DĖL BRIGADOS GENEROLO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL BRIGADOS GENEROLO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2020-07-14
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2020 M. VASARIO 5 D. DEKRETO NR. 1K-199 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO SKIRIAMŲ INSTITUCIJŲ AR ĮSTAIGŲ VADOVŲ ĮGALIOJIMŲ SPRĘSTI SU JAIS PAČIAIS SUSIJUSIUS EINAMUOSIUS VIDAUS
2020-07-13
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-07-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2020-07-10
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2020-07-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1132 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3184 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO NR. VIII-729 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO...
2020-07-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2020 M. BALANDŽIO 2 D. DEKRETO NR. 1K-243 „DĖL PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-07-03
DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI
2020-07-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS 6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) IR TAUTIŠKOS GIESMĖS DIENOS PROGA