Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2020-06-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO NR. IX-904 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1649 2, 7, 8, 19, 36, 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 9-1, 9-2 IR 9-3 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO NR. VIII-1029 112 STRAIPSNIO PAKEITIMO Į
2020-06-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2020-06-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2020-06-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJU
2020-06-30
DĖL APYGARDOS TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO SKYRIMO
2020-06-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-06-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO SKYRIMO
2020-06-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO IR RANGO SUTEIKIMO
2020-06-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2020-06-26
DĖL PABARĖS HERBO PATVIRTINIMO
2020-06-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 9, 39, 67 IR 75 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2020-06-25
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR SINGAPŪRO RESPUBLIKOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMĄ
2020-06-23
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-06-17
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2020-06-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ ĮSTATYMO NR. I-891 4, 5, 7, 9, 10, 18 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2992, LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-2993, LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO...
2020-06-08
DĖL VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIO SKYRIMO
2020-06-05
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUI DARIUI JAUNIŠKIUI
2020-06-05
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO Į APYGARDOS TEISMĄ
2020-06-05
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
2020-06-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2020-06-05
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-06-05
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-06-05
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-06-05
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-06-05
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-06-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-957 37 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI