Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2020-05-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2020-05-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2020-05-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2020-05-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2020-05-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2020-05-27
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-05-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-25
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-05-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 19, 22, 25, 26, 27, 31, 46, 55, 58, 82, 86, 92, 93, 94, 95, 101 IR 102 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 82-1, 82-2, 82-3 IR 103-1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-327 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPU...
2020-05-21
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-21
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-21
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-21
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2020-05-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENKARTINĖS IŠMOKOS VAIKAMS, SKIRTOS COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS SUKELTIEMS PADARINIAMS MAŽINTI, ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI YPATINGOS SKUBOS TVARKA
2020-05-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 6 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. XI-2220 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI YPATINGOS SKUBOS TVARKA
2020-05-11
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VYTAUTUI UMBRASUI
2020-05-11
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2020-05-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO