Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2020-04-30
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI JANINĄ JANUŠKIENĘ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2020-04-30
DĖL APYGARDOS TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2020-04-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-04-30
DĖL APYGARDOS TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2020-04-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO VALDEMARUI SARAPINUI
2020-04-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO EITVYDUI BAJARŪNUI
2020-04-28
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO JOVITAI NELIUPŠIENEI
2020-04-28
DĖL DAUGIAVAIKIŲ MOTINŲ APDOVANOJIMO ORDINO "UŽ NUOPELNUS LIETUVAI" MEDALIU
2020-04-23
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-04-22
Dėl ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELVINUI JANKEVIČIUI
2020-04-21
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2020-04-17
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII- 971 2, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 30-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-2841, LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES ĮSTATYMO NR. IX-938 28 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII 2842, LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 40 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR.
2020-04-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2020-04-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-04-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-04-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2020-04-17
DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2015 M. KOVO 5 D. DEKRETO NR. 1K-246 „DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2020-04-16
DĖL GIEDRIAUS PUODŽIŪNO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS GRUZIJOJE (SAKARTVELE) PAREIGŲ
2020-04-16
DĖL LAIMOS JUREVIČIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS PRIE EUROPOS TARYBOS PAREIGŲ
2020-04-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JUNGTINIUOSE ARABŲ EMYRATUOSE, SAUDO ARABIJOS KARALYSTEI IR KUVEITO VALSTYBEI EDMINO BAGDONO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI BAHREINO KARALYSTEI
2020-04-15
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI SUSITARIMĄ, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS 2004 M. VASARIO 11 D. DANIJOS KARALYSTĖS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, ISLANDIJOS RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, NORVEGIJOS KARALYSTĖS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS SUSITARIMO DĖL ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKO PRIEDE ESANČIO ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKO STATUTO 14 SKIRSNIS
2020-04-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ARŪNĄ DULKĮ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGŲ
2020-04-14
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 2, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 171 STRAIPSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.751 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2020-04-14
DĖL DARIAUS JAUNIŠKIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUMI IR PIRMO RANGO SUTEIKIMO
2020-04-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS DARIAUS JAUNIŠKIO ATLEIDIMO
2020-04-09
DĖL EITVYDO BAJARŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI RUSIJOS FEDERACIJOJE
2020-04-09
DĖL VALDEMARO SARAPINO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI UKRAINOJE
2020-04-09
DĖL VALDEMARO SARAPINO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS SUOMIJOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2020-04-09
DĖL JOVITOS NELIUPŠIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS, LIETUVOS NUOLATINĖS ATSTOVĖS EUROPOS SĄJUNGOJE PAREIGŲ
2020-04-09
DĖL AUDRIAUS BRŪZGOS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS TURKIJOS RESPUBLIKOJE, PAKISTANO ISLAMO RESPUBLIKAI IR IRANO ISLAMO RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2020-04-09
DĖL ROLANDO KRIŠČIŪNO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR MEKSIKOS JUNGTINĖMS VALSTIJOMS PAREIGŲ
2020-04-09
DĖL SKAISTĖS ANIULIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ISPANIJOS KARALYSTĖJE, ARGENTINOS RESPUBLIKAI, ANDOROS KUNIGAIKŠTYSTEI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖS ATSTOVĖS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS PAREIGŲ
2020-04-09
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2020-04-09
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IR APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2020-04-09
DĖL EILINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ
2020-04-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2020-04-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2020-04-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2020-04-02
DĖL PRETENDENTŲ Į TEISĖJUS ATRANKOS KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2020-04-02
DĖL TEISĖJŲ ATRANKOS SKELBIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2020-04-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS ORGANIZAVIMO
2020-04-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI MINDAUGĄ MACIJAUSKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUMI
2020-04-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ARŪNĄ DULKĮ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGŲ