Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-992 2 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2019-10-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2019-10-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIO SKYRIMO
2019-10-29
DĖL DARBĖNŲ HERBO PATVIRTINIMO
2019-10-29
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS 1930 M. KONVENCIJOS DĖL PRIVERSTINIO AR PRIVALOMOJO DARBO PROTOKOLĄ
2019-10-28
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI EVELINĄ MATULAITIENĘ VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARE
2019-10-28
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2019-10-28
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2019-10-28
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2019 M. SPALIO 4 D. DEKRETO NR. 1K-81 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO“ PAKEITIMO
2019-10-28
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOJE EGIDIJAUS NAVIKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI TURKMĖNISTANUI
2019-10-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2019 M. SPALIO 4 D. DEKRETO NR. 1K-81 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO“ PAKEITIMO
2019-10-18
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAIMUNDUI KAROBLIUI
2019-10-17
DĖL PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2019-10-16
DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORĖS ATLEIDIMO
2019-10-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BŪTINŲJŲ PRIEMONIŲ, SKIRTŲ APSISAUGOTI NUO TREČIŲJŲ ŠALIŲ NESAUGIŲ BRANDUOLINIŲ ELEKTRINIŲ KELIAMŲ GRĖSMIŲ, ĮSTATYMO NR. XIII-306 3 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYM
2019-10-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-549 8 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2019-10-11
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-10-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 6, 18-2 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2019-10-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 37 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2019-10-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. IX 2251 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2427 1 STRAIPSNIO 2 DALIMI PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 30 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2019-10-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBĖS SIENOS PRIEŽIŪROS IR SIENOS ĮGALIOTINIŲ VEIKLOS
2019-10-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2019-10-04
DĖL NARIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PASLAPČIŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO KOMISIJĄ DELEGAVIMO
2019-10-04
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IRMAI GUDŽIŪNAITEI
2019-10-04
DĖL APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO IR ŠIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO