Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2019-08-28
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
2019-08-28
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-28
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2019-08-23
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI PROTOKOLĄ, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMA KONVENCIJA DĖL ASMENŲ APSAUGOS RYŠIUM SU ASMENS DUOMENŲ AUTOMATIZUOTU TVARKYMU
2019-08-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2019-08-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2019 M. RUGPJŪČIO 5 D. DEKRETO NR. 1K-32 „DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO“ PAKEITIMO
2019-08-19
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2019 M. RUGPJŪČIO 2 D. DEKRETO NR. 1K-31 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4 IR 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI“ PAKEITIMO
2019-08-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU
2019-08-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJA
2019-08-16
DĖL VILNIAUS APYGARDOS TEISMO TEISĖJO HENRICHO JAGLINSKIO ATLEIDIMO
2019-08-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI KONSTANTINO GURINO ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2019-08-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI KĘSTUČIO JUCIO ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2019-08-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI EGIDIJŲ LAUŽIKĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2019-08-13
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2019-08-08
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI DENONSUOTI EUROPOS KONVENCIJĄ DĖL BRUTALAUS ŽIŪROVŲ ELGESIO PER SPORTO VARŽYBAS IR YPAČ PER FUTBOLO RUNGTYNES IR RATIFIKUOTI EUROPOS TARYBOS KONVENCIJĄ DĖL INTEGRUOTO POŽIŪRIO Į SAUGUMĄ, APSAUGĄ IR PASLAUGAS PER FUTBOLO RUNGTYNES IR KITUS SPORTO RENGINIUS
2019-08-07
DĖL PRITARIMO VIRGINIJAUS SINKEVIČIAUS KANDIDATŪROS SIŪLYMUI Į EUROPOS KOMISIJOS NARIUS
2019-08-07
DĖL PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAM TEISMUI IŠAIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2006 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO, 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. SPRENDIMO NUOSTATAS
2019-08-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUDĖTIES
2019-08-06
DĖL JURBARKŲ HERBO PATVIRTINIMO
2019-08-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2019-08-05
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMOS POILSIO DIENOS SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2019-08-02
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 4 IR 4-1 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI