Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-10-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJA
2018-10-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU
2018-10-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU
2018-10-26
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS ATLEIDIMO
2018-10-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-10-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO NR. XIII-868 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1536 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2018-10-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ ĮSTATYMO NR. I-606 2 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1535 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2018-10-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS METROPOLITENO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1515 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2018-10-23
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-10-23
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-10-23
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2018-10-23
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2018-10-22
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKUI GINTARUI KRYŽEVIČIUI
2018-10-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 2 IR 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1501 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2018-10-08
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2018-10-05
DĖL GINTAUTO VASIULIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI KAZACHSTANO RESPUBLIKOJE
2018-10-05
DĖL VYTAUTO NAUDUŽO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS KAZACHSTANO RESPUBLIKOJE, KIRGIZIJOS RESPUBLIKAI IR TADŽIKISTANO RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2018-10-04
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-10-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO GINTAUTUI VASIULIUI
2018-10-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO EDUARDUI BORISOVUI
2018-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL SU AUKŠTUOJU MOKSLU SUSIJUSIŲ KVALIFIKACIJŲ AUTOMATIŠKO AKADEMINIO PRIPAŽINIMO
2018-10-02
DĖL APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO SKYRIMO
2018-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJA
2018-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJU
2018-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJA
2018-10-02
DĖL APYGARDOS TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2018-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJA
2018-10-02
DĖL APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2018-10-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI ALVYDO POŠKAUS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2018-10-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI VIOLETOS RAŽINSKAITĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2018-10-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI NIJOLĖS PIŠKINAITĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2018-10-02
DĖL APDOVANOJIMO VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DIENOS PROGA