Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-09-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS VARTOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. X-1409 13 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO NR. VIII-1871 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 33 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ...
2018-09-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-09-24
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-09-24
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ SRITYJE
2018-09-21
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IRMAI GUDŽIŪNAITEI
2018-09-21
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AURELIJUI VERYGAI
2018-09-20
DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO ATMINIMO DIENOS PROGA
2018-09-17
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-09-17
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 609, 650 IR 661 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTSTOLIŲ ĮSTATYMO NR. IX-876 5 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2018-09-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO IR TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU
2018-09-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-09-17
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2018-09-10
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMĄ DĖL LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO SUSITARIMO DĖL BENDRO KARINIO VIENETO ĮSTEIGIMO PAKEITIMO
2018-09-10
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-09-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ, ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS PAPILDOMĄ SUSITARIMĄ DĖL JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ, EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ, ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS ORO SUSISIEKIMO SUSITARIMO TAIKYMO
2018-09-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ, EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ, ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS ORO SUSISIEKIMO SUSITARIMĄ
2018-09-05
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-09-05
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KUBOS RESPUBLIKOS POLITINIO DIALOGO IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMĄ
2018-09-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS KONVENCIJOS PAKEITIMŲ PROTOKOLUS